EESRK diskusija su ES Tarybai pirmininkaujančia Rumunija: laikas iš naujo suartinti Europą su jos piliečiais

Sausio mėn. EESRK plenarinėje sesijoje buvo surengta diskusija su Rumunijos Ministre Pirmininke Vasilica‑Viorica Dăncilă dėl 2019 m. pirmąjį pusmetį ES Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos prioritetų. EESRK pirmininkas Luca Jahier pabrėžė, kaip svarbu, artėjant Europos Parlamento rinkimams, atkurti Europos piliečių pasitikėjimą politika.

ES integracijos procesą turi geriau suprasti, branginti ir remti patys svarbiausi veikėjai – Europos žmonės. „Apie Europos ateitį bus kalbama Sibiu aukščiausiojo lygio susitikime, kurio data simbolinė – 2019 m. gegužės 9 d., Europos diena. Tai paskutinė galimybė prieš rinkimus parodyti, kad Europa yra vieninga ir stipri, artima visiems savo piliečiams ir pasiryžusi imtis ryžtingų veiksmų jų labui, – kalbėjo Luca Jahier. – “

Vasilica‑Viorica Dăncilă pareiškė esanti pasiryžusi daryti didelę pažangą sprendžiant Sąjungai kylančius opiausius klausimus siekiant stiprinti vienybę, sanglaudą, solidarumą ir teisingumą. Ji taip pat dar kartą patvirtino tvirtą savo šalies, kaip ES pirmininkaujančios valstybės, įsipareigojimą puoselėti Europos vertybes ir išklausyti Europos žmonių nuomonę apie Sąjungos pasirinktiną raidos kryptį. „Tai ES Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos prioritetas. Mes pateiksime pasiūlymų ir priimsime sprendimus, kurie bus kiek įmanoma priimtinesni piliečiams ir kuo geriau atspindės mūsų visuomenės realijas. Tik nuolat įtraukdami piliečius galėsime užtikrinti, kad Europa išliktų stipri ir darni“, – nurodė ji. „Sanglauda – bendra Europos vertybė“ – toks iš tiesų yra pirmininkaujančios Rumunijos šūkis. (mp)