2021–2027 m. programa „Kūrybiška Europa“: EESRK ragina didinti biudžetą ir numatyti specialią paramą pagal programą „Horizontas 2020“

Europos kūrybos sektorius turi didžiulį potencialą, tačiau tam, kad galėtų jį visiškai atskleisti ir tapti rimtu konkurentu pasaulinėje rinkoje, turi būti labiau remiamas. Kitoms sritims, įskaitant tekstilės, turizmo, automobilių, statybų ir sveikatos sektorius, taip pat būtų naudingi plataus užmojo kultūros ir kūrybos sektorių siekiai.

„Atsižvelgiant į visus svarbius šio sektoriaus siekius – išsaugoti mūsų kultūros paveldą, skatinti mūsų vertybes, atgaivinimą, inovacijas, pramogas, tvarių darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą – siūlomas 1,85 mlrd. EUR biudžetas yra neabejotinai per mažas“, – pažymėjo Emmanuelle Butaud-Stubbs, EESRK nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“ pranešėja.

„Skaitmeninė revoliucija atveria naujas galimybes, tačiau turime investuoti laiko į švietimą, programinę ir techninę įrangą“, – pridūrė bendrapranešėjis Zbigniew Kotowski. EESRK ragina programoje „Horizontas 2020“ numatyti konkretų biudžetą, siekiant išnaudoti didžiulį inovacinį kūrybos pramonės šakų potencialą.

Kiti EESRK pasiūlymai:

  • siekiant padidinti konkurencingumą, parengti aiškią ES kūrybos ir kultūros sektorių strategiją, skirtą tiek bendrosios rinkos politikai, tiek išorės politikai;
  • atlikti nepriklausomą tyrimą, kuriame būtų pateikti kiekybiniai ir kokybiniai duomenys apie didelių jungimosi procesų JAV audiovizualiniame sektoriuje poveikį Europos rinkai;    
  • tarpsektorinei paprogramei papildomai skirti 80 mln. EUR, siekiant padėti informavimo apie programą „Kūrybiška Europa“ biurams reklamuoti programą savo šalyse ir stiprinti laisvą, įvairią ir pliuralistinę žiniasklaidos aplinką, kokybišką žurnalistiką ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis. (sma)