„Pilietinė visuomenė už RenESansą“. Kokios Europos norime po EP rinkimų?

2019 m. vasario 21 d. EESRK pirmininko Luca Jahier kvietimu bus organizuojamas renginys „Pilietinė visuomenė už RenESansą“. Diskusijos suteiks progą išgirsti organizuotos pilietinės visuomenės nuomonę ir galimybę ES institucijoms išsakyti savo lūkesčius, siekius ir pasidalyti savo Europos vizija laikotarpiu po Europos Parlamento rinkimų.

Šis susitikimas, kuriame dalyvaus EESRK nariai, bus proga kartu pasvarstyti apie Europos ateitį. Renginyje dalyvaus dvi jaunosios aktyvistės: švedė , žinoma savo aktyvia aplinkosaugos veikla šūkiu „Moksleivių streikas dėl klimato kaitos“, ir britė , vadinama ES supermergaite, kuri yra ryžtinga „Brexit‘o“ priešininkė.

Diskusijos vyks du pusdienius: ryte (9.00–12.30 val.) su renginio svečiais nuomonėmis pasidalys ES institucijų pirmininkai Jean-Claude Juncker (Europos Komisija), Antonio Tajani (Europos Parlamentas), Karl-Heinz Lambertz (Regionų komitetas). Jie diskutuos su Europos organizacijų ir judėjimų – Business Europe, Europos profesinių sąjungų konfederacija (angl. ETUC), Europa Nostra ir – lyderiais. Diskusijoje dėl Europos ateities taip pat dalyvaus Graikijos, Italijos, Bulgarijos ir Maltos Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybų pirmininkai. 

Po pietų bus surengti septyni praktiniai seminarai, kuriuose be kita ko bus aptarti gerų verslo sąlygų, tvaraus vystymosi, švietimo, pagrindinių teisių ir Europos vertybių, darbo rinkos ateities, kultūros ir taikos klausimai. Remiantis šių praktinių seminarų išvadomis prieš pat Europos Parlamento rinkimus bus parengtos EESRK nuomonės dėl Europos ateities.

Parengtas šiam renginiui skirtas tinklalapis; naudojant saitažodį #EUcivilsociety galima komunikuoti socialiniuose tinkluose.

2019 m. vasario 21 d. 9.00–12.30 val., Charlemagne pastatas, 170 rue de la Loi

14.30–18.00 val. EESRK, 99, rue Belliard, Jacques Delors pastatas (ehp)