Kultūros renginiai EESRK: kas programoje?

EESRK organizuoja kultūros renginius, norėdamas paskatinti aktyvesnį visuomenės dalyvavimą jo veiklai svarbiuose debatuose, pabrėžti tam tikro menininko darbų europinį matmenį ar atkreipti dėmesį į mažiau žinomus Europos menininkus, kurie verti pripažinimo ne tik savo šalyse, bet ir kitose ES valstybėse narėse. 2019 m. programoje kiekvienas ras kažką sau įdomaus.

Vadovaujant nariams Martinai Širhalovái (Darbdavių grupė), Dirkui Bergrathui (Darbuotojų grupė) ir Indrei Vareikytei (grupė „Įvairovė Europa“) (iš kairės į dešinę), kurie šiuo metu priklauso Kultūros pakomitečiui, Komitete organizuojamos meno parodos, koncertai, filmų peržiūros, pasirodymai gyvai ir daug kitų renginių.

2019 m. pirmąjį pusmetį numatyti šie kultūros renginiai: paroda What's "old" anyway? Staying creative after retirement (Ką reiškia žodis „senas“? Išlikti kūrybingam išėjus į pensiją); Europa Nostra rengiamo konkurso #Ode2Joy Challenge vienos populiariausių dalyvių – Italijos mecosoprano Valentinos Volpe gyvo garso pasirodymas (vasario 21 d.); filmo The man who mends women (), skirto 2018 m. Nobelio premijos laureatui dr. Denisui Mukwege (kovo 6 d.), peržiūra ir vieša diskusija; Nyderlandų menininkės, savo darbuose naudojančios antrines žaliavas, Suzanne Jongmans fotografijų paroda Kindred Spirits () vykstant Žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų konferencijai (kovo 6–7 d.).

Per šiuos renginius, kurie dažnai organizuojami bendradarbiaujant su kultūros organizacijomis ir kitais subjektais, EESRK nori pabrėžti savo politinius prioritetus ir atkreipti dėmesį į Europos visuomenei svarbius klausimus. (ck/dm)