EESRK klausymo dalyviai ragino kuo greičiau rasti visuotinį sprendimą skaitmeninės ekonomikos apmokestinimui

Sausio 29 d. EESRK vykusiame klausyme tarptautiniai mokesčių ekspertai ir pilietinės visuomenės atstovai ragino surasti veiksmingą visuotinį sprendimą skaitmeninės ekonomikos įmonių apmokestinimui siekiant užkirsti kelią tolesniems vienašaliams veiksmams ir užtikrinti tvarų augimą, investicijas, tikrumą mokesčių srityje ir teisingumą.

Aukšto lygio kalbėtojai sutarė, kad tik visuotinis sprendimas būtų veiksmingas tiek reglamentavimo, tiek ir valdymo srityse. Jie palankiai įvertino vykstančias EBPO mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) įtraukios sistemos narių diskusijas.

Dalyviai aptarė galimus skaitmeninės ekonomikos įmonių apmokestinimui būdus, dėl kurių šiuo metu diskutuojama šioje įtraukioje sistemoje, įskaitant naujas tarptautinių apmokestinimo teisių paskirstymo sistemas (pavyzdžiui, naudotojų dalyvavimas, rinkodaros nematerialusis turtas ir reikšminga ekonominė veikla) ir šalių galimybes pasinaudoti apmokestinimo teisėmis mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo atvejais.

Dalyviai pasiūlė išsamiai apsvarstyti galimybę išspręsti mokesčių klausimą remiantis pridėtinės vertės mokesčio sistema ir nustatyti bendrą vertės kūrimo koncepcijos apibrėžtį. Be to, buvo nuspręsta, kad reikia toliau nagrinėti, ar į apmokestinamų pajamų paskirstymą orientuotas pelno mokesčio sprendimas nebūtų geresnis nei vartojimo mokesčiu grindžiamas sprendimas.

Kalbėtojai paragino užtikrinti, kad rengiant naujas taisykles būtų laikomasi pagrindinių principų, t. y. dvigubo apmokestinimo išvengimo, paprastumo, tikrumo ir lygybės. Įvairioms susijusioms šalims bus labai svarbu taikyti supaprastintą metodiką, be to, reikia sukurti ir įgyvendinti sąžiningus ir veiksmingus ginčų sprendimo mechanizmus. Klausymo dalyviai taip pat rekomendavo atlikti papildomą ekonominę analizę siekiant nustatyti mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo projekto poveikį bei potencialų bet kokių kitų galimų priemonių poveikį.

Klausymo rezultatai papildys pranešėjo Krister Andersson rengiamą nuomonę savo iniciatyva, kurią planuojama priimti liepos mėnesio plenarinėje sesijoje. (jk)