Darbdavių planai Rumunijos pirmininkavimo laikotarpiu

Pateikė EESRK Darbdavių grupė

Sanglauda – bendra Europos vertybė. Tai 2019 m. pirmąjį pusmetį Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos šūkis. Darbdavių grupės nuomone, nemažai pirmininkaujančios Rumunijos prioritetų yra susiję su šios grupės politiniais tikslais. Todėl Rumunijos pirmininkavimo laikotarpiu grupė planuoja suorganizuoti verslumui skirtą renginį.

Darbdavių grupė, bendradarbiaudama su Rumunijos darbdavių organizacija, balandžio mėn. Bukarešte surengs aukšto lygio konferenciją, skirtą Europos verslumo modeliui. Konferencijos globėjas – Rumunijos prezidentas. Renginyje bus aptarta MVĮ politikos ateitis, įskaitant būtiną naują viziją ir papildomas tiek valstybių narių, tiek ir ES lygmens priemones verslumui ir MVĮ remti. Darbdaviai mano, kad skatinant verslumą ir MVĮ konkurencingumą kaip brandžią, iniciatyvią ir veiksmingą politiką, Europa taptų stipresnė ir gebėtų geriau atremti dabartinius iššūkius. (lj)