Michel Barnier žodžiai EESRK plenarinėje sesijoje: „Blogiausias dalykas Europai – tyla“

540-ojoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto plenarinėje sesijoje dalyvavęs ES derybų su Jungtine Karalyste vyriausiasis derybininkas Michel Barnier išdėstė ES požiūrį į „Brexit’o“ susitarimą ir galimus būsimus scenarijus

EESRK pirmininkas Luca Jahier pasveikino M. Barnier už atliktą darbą ir priminė didelius EESRK įsipareigojimus JK pilietinei visuomenei: „EESRK yra tinkamai pasirengęs bet kokiems būsimiems scenarijams ir stiprins savo ryšius su kolegomis iš Didžiosios Britanijos.“

M. Barnier įspėjo, kad Europai reikia būti pasirengusiai išstojimo be susitarimo scenarijui. Jis pažymėjo, kad „nesvarbu, kokie bus rezultatai, organizuotos pilietinės visuomenės atstovams teks labai svarbus vaidmuo informuojant visuomenę“.

„Apsidraudžiamoji priemonė“

EESRK nariai ragino laikytis tvirtos pozicijos dėl „apsidraudžiamosios priemonės“ (angl. backstop), kurią kai kurie nariai laiko ne pačiu geriausiu sprendimu Šiaurės Airijai, nes geriausias sprendimas būtų likti ES.

M. Barnier pabrėžė, kad jam tenka atsakomybė išspręsti ES kylančias problemas: „Mes nenorime taikyti „apsidraudžiamosios priemonės“. Tai būtų galima palyginti su namo draudimu, už kurį mokame, bet tikimės, kad neprireiks juo pasinaudoti.“ Iš tikrųjų JK nori pasitraukti iš Sąjungos ir būtent „Brexit’as“ kelia problemų Airijai ir Šiaurės Airijai. „Apsidraudžiamoji priemonė“ yra svarbi žmonėms, kuriems būtinas saugumas. Galiausiai Airijos siena yra 27 šalių ir bendrosios rinkos siena. Todėl tai – Europos klausimas.

Baigdamas M. Barnier pažymėjo: „. Tačiau neturėtume painioti „Brexit’o“ pasekmių ir įgytos patirties. Kaip nereikėtų painioti ir populizmo su gyventojų emocijomis. Blogiausia yra tylėti. Mums reikia kalbėti ir diskutuoti. Galbūt mūsų nuomonės ir išsiskirs, bet negalime liautis kalbėję, nes tyla yra populistų ginklas prieš Europą.“ (sma)