Visuomenė už didmiesčių ribų: pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo priešinantis populizmui

EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Populizmas ES šiuo metu yra pasiekęs aukščiausią lygį nuo 1930 m. Atsižvelgdama į tai EESRK grupė „Įvairovė Europa“ atliko tyrimą kuris jau paskelbtas internete.

Šiame tyrime nagrinėjama, kokie veiksniai skatina piliečius remti populizmą ir koks yra pilietinės visuomenės vaidmuo tam priešinantis. Jame išanalizuotos aštuonios keturių skirtingų šalių ne miesto vietovės, kuriose populistai surenka daug balsų – kiekvienu atveju po vieną vietovę, kurios ekonominė padėtis yra geresnė už ES vidurkį, ir po vieną teritoriją, kurios ekonominė padėtis jo nesiekia:

  • Klagenfurtas-Filachas ir Pietinė Žemutinė Austrija (Austrija),
  • Dromas ir Ena (Prancūzija),
  • Udinė ir Kalabrijos Redžas (Italija),
  • Płocki ir Nowosądecki (Lenkija).

Ekonominis nuosmukis, socialinis nestabilumas ir žemas išsilavinimo lygis yra svarbiausi veiksniai, padedantys suprasti, kodėl visoje ES populistai yra vis labiau remiami. Tačiau esama ir kitų svarbesnių ir tarpusavyje susijusių veiksnių. Pavyzdžiui, realų ar jaučiamą netikrumą kasdien stiprina skleidžiama dezinformacija, o daugeliui jaunų rinkėjų patraukli idėja, kad populistinės partijos gali paskatinti teigiamus stagnuojančių ir nekompetentingų politinių sistemų .

EESRK grupė „Įvairovė Europa“ yra tvirtai įsitikinusi, kad EESRK nariams tenka dviguba atsakomybė: aktyviau imtis veiksmų tiek nacionaliniu, tiek lygmenimis stiprinant tinklus, geriau paaiškinti, kas yra Europa ir ją priartinti prie visuomenės. Galiausiai, ginti ir saugoti liberalią demokratiją – mūsų visų reikalas. (cl)