Nepaisant didelių galimybių, siūlomos PVM reformos sėkmė negali būti laikoma savaime suprantamu dalyku

VAT tax reform

Savo nuomonėje dėl Komisijos pasiūlymo EESRK pažymi, kad naujoji valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo PVM sistema turi atskleisti visą savo potencialą ir sumažinti galimą neigiamą poveikį bendrajai rinkai. Norint pasiūlymą įgyvendinti sėkmingai, labai svarbu, kad valdžios institucijos glaudžiau bendradarbiautų ir užtikrintų plataus masto komunikaciją.

EESRK mano, kad siūloma reforma yra itin svarbus žingsnis siekiant užbaigti perėjimą prie galutinės apmokestinimo paskirties šalyje principu grindžiamos PVM sistemos, skirtos įmonių tarpusavio prekybai prekėmis apmokestinti. Komiteto nuomone, naujoji sistema įmonėms gali duoti apčiuopiamos naudos.

„Reforma gali daryti teigiamą poveikį įmonėms ir jų augimui, bet jos sėkmės negalima laikyti savaime suprantamu dalyku“, – pažymėjo pranešėjas Krister Andersson. Jis paaiškino, kad „turi būti tinkamai taikomos taisyklės, o nacionaliniai mokesčių administratoriai turi glaudžiau bendradarbiauti ir įsitraukti į komunikacijos kampanijas“.

Reforma pakeis tarpvalstybinės įmonių tarpusavio prekybos prekėmis apmokestinimą, tačiau paslaugoms ir toliau bus taikoma kitokia apmokestinimo tvarka. Tikėtina, kad dėl to kils problemų, todėl EESRK ragina išnagrinėti, kaip būtų galima kuo greičiau įgyvendinti bendrą sistemą tiek paslaugoms, tiek prekėms.

Bendrapranešėjis Giuseppe Guerini pabrėžė, kad „bendras prekių ir paslaugų apmokestinimo būdas būtų palankesnis augimui ir veiksmingesnis kovojant su sukčiavimu“.

Savo nuomonėje EESRK pateikia praktines rekomendacijas, kaip įgyvendinti reformą, ir prašo Komisijos patikslinti siūlomas nuostatas dėl vieno langelio principo sistemos ir patvirtinto apmokestinamojo asmens. Komitetas reiškia susirūpinimą dėl sukuriamų naujų kliūčių MVĮ ir startuoliams. Galiausiai EESRK rekomenduoja tinkamai investuoti į IT išteklius, t. y. aparatinę ir programinę įrangą, siekiant tinkamai kurti tvirtą ir patikimą vieno langelio principo sistemą. (jk)