Atsparumo didinimas turi būti pagrindinis 2019 m. euro zonos prioritetas

Javier Doz Orrit

Europos Komisijos rekomendacijų 2019 m. euro zonos ekonominės politikos klausimu EESRK pažymi, kad, atsižvelgiant į dabartines ekonomines perspektyvas, 2019 m. euro zonos ekonomikai bus itin svarbu didinti ekonominį ir darbo rinkos atsparumą.

Atsparumo didinimas yra būtinas, kad valstybės narės galėtų atremti būsimus sukrėtimus nedidelėmis ekonominėmis ir socialinėmis sąnaudomis. Šiuo tikslu reikia ir tam užbaigti kurti bankų sąjungą, didinti ES nuosavus išteklius ir sukurti euro zonos makroekonominio stabilizavimo priemonę, taip pat tinkamai įgyvendinti socialinį ramstį.

EESRK nuomonėje taip pat raginama imtis veiksmingų priemonių, kad būtų sumažintas pernelyg didelis perteklius gerokai padidinant viešąsias investicijas ir darbo užmokestį perteklių turinčiose šalyse. Vidutinės trukmės laikotarpiu realiojo darbo užmokesčio augimas turėtų atitikti realaus našumo augimą ir infliaciją.

Valstybių narių, kuriose didelė valstybės skola ir neigiamas arba nulinis gamybos apimties atotrūkis, nederėtų raginti kurti fiskalinius rezervus laikantis ribojančiosios fiskalinės politikos krypties. Dėl to jų augimas greičiausiai išliktų silpnas ir tai joms nepadėtų sumažinti savo valstybės skolos, išreikštos BVP dalimi.

EESRK taip pat atkreipia dėmesį, kad skubiai būtinos gairės ir priemonės, kurios skatintų viešąsias investicijas ir sudarytų palankias sąlygas privačiosioms investicijoms. Taikant ES fiskalines taisykles reikėtų atsižvelgti į vadinamąją subalansuoto biudžeto taisyklę.

Politiniai pokyčiai neturėtų vykti pajamų, skirtų finansuoti socialines investicijas ir socialinės apsaugos sistemas, sąskaita ar rizikuojant sumažinti socialines ir darbo teises. Kartu turėtų būti siekiama didinti ekonominių ir socialinių standartų konvergenciją.

Galiausiai EESRK ragina valstybes nares parodyti būtiną pasiryžimą skubiai pašalinti likusius nesutarimus šiais klausimais. (jk)