EESRK pritaria Europos kibernetinio saugumo centro įsteigimui

EESRK pritaria Komisijos iniciatyvai įsteigti Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centrą ir sukurti nacionalinių koordinavimo centrų tinklą. Taip siekiama padėti Sąjungai plėtoti technologinius ir pramoninius kibernetinio saugumo pajėgumus ir didinti Sąjungos kibernetinio saugumo pramonės konkurencingumą.

Antonio Longo ir parengtoje nuomonėje, kuri buvo priimta sausio mėn. plenarinėje sesijoje, EESRK pabrėžia, kad Komisijos pasiūlymas yra svarbus žingsnis kuriant kibernetinio saugumo pramonės strategiją ir strategiškai svarbus siekiant tvirto ir didelio skaitmeninio savarankiškumo. Šie veiksniai yra būtini norint sustiprinti Europos gynybos mechanizmus vykstant kibernetiniam karui, kuris gali pakenkti politinėms, ekonominėms ir socialinėms sistemoms.

„Tai svarbu visai mūsų visuomenei. Faktai rodo, kad vos per dešimtmetį kibernetinių išpuolių skaičius visame pasaulyje išaugo eksponentiškai – nuo 800 000 iki 8 mln., – pabrėžė A. Longo.  – Prit

Strategijos pagrindas – viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė kibernetinio saugumo srityje. „Sutinkame, kad į šią partnerystę būtų įtraukti ir pramonės atstovai nustatant tvirtus įsipareigojimus mokslo ir investicijų srityse. Pasisakome už trišalį metodą, dalyvaujant Europos Komisijai, valstybėms narėms ir įmonėms, – pridūrė A. Mazzola. – Taip pat turime palikti atviras duris ne ES įmonėms, kurios yra pasirengusios atitikti ES sąlygas, kad galėtų dalyvauti.“ (mp)