EESRK ragins teisiškai pripažinti filantropinę veiklą ES

Iš filantropinių šaltinių Europoje kasmet gaunama beveik 90 mlrd. EUR vertės įnašų, tačiau, priešingai nei komercinės įmonės, filantropiniai fondai ar privatūs donorai negali naudotis Europos bendrosios rinkos teikiama nauda, todėl jiems sunku plėsti savo labdaringą veiklą kitose ES valstybėse narėse.

Nepaisant to, filantropinė veikla Europoje tampa vis svarbesnė ir gali papildyti finansavimą daugelyje sričių, kuriose trūksta visuomenės paramos. Prie tokios išvados prieita sausio 16 d. EESRK surengtame klausyme „Europos filantropija. Neišnaudotas potencialas“.

Klausyme dalyvavo nemažai filantropinių organizacijų ir tokią veiklą vykdančių pavienių asmenų, o jų išsakytos mintys bus vertingas indėlis rengiant EESRK nuomonę dėl Europos filantropijos, kurios paprašė ES Tarybai pirmininkaujanti Rumunija.

„Mes raginsime sukurti teisinę sistemą, kuri sudarytų sąlygas filantropinės veiklos plėtrai ir filantropinėms organizacijoms suteiktų tokį patį statusą, kaip ir komercinėms įmonėms“, – nurodė nuomonės pranešėjas Petru Dandea.

Europoje veikia beveik 150 000 visuomeninių fondų, kurių finansiniai įsipareigojimai siekia 87 mlrd. EUR, o tai yra daugiau nei 15 valstybių narių biudžeto įplaukos.

EESRK savo nuomonėje taip pat pabrėš, kad filantropinė veikla turėtų būti skaidri ir aiškiai apibrėžta ir kad filantropija jokiu būdu neturėtų pakeisti socialinės apsaugos sistemų ir nesudaryti sąlygų mokesčių vengimui. (ll)