Pilietinė visuomenė nori atidžiau stebėti, kaip įgyvendinami ES laisvosios prekybos susitarimai

Sausio mėn. vykusioje plenarinėje sesijoje EESRK priėmė nuomonę dėl vietos patarėjų grupių vaidmens stebint Europos Sąjungos pasirašytų laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimą stiprinimo. Vietos patarėjų grupės jau dabar yra atsakingos už laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimo priežiūrą darnaus vystymosi ir darbo standartų srityse, tačiau EESRK norėtų išplėsti stebėsenos funkciją, kad ji apimtų visus susitarimų aspektus, įskaitant pagrindines prekybos nuostatas.

EESRK mano, kad pilietinės visuomenės dalyvavimas įgyvendinant visų rūšių susitarimus yra labai svarbus ne tik todėl, kad vykdoma stebėsena, bet ir dėl to, kad padeda siekti jų strateginių tikslų. Tam reikia pasitelkti vieną pilietinės visuomenės dalyvavimo instituciją, kuri apimtų abi susitarimo šalis. Nuomonės pranešėjas Alberto Mazzola pažymėjo: „Šiandien ES susiduria su didėjančiu poreikiu vesti konstruktyvų dialogą su pilietine visuomene prekybos klausimais, kaip rodo IEPS ir TPIP atvejai, ir vietos patarėjų grupės yra puikus būdas piliečius supažindinti su prekybos klausimais.“

Šiam sustiprintam vietos patarėjų grupių vaidmeniui reikėtų taikyti papildomas nuostatas dėl dabartinių ir būsimų vietos patarėjų grupių veikimo. Be to, vietos patarėjų grupės turėtų proporcingai atstovauti pilietinės visuomenės interesams ir galėti konsultuotis su išorės suinteresuotaisiais subjektais bei skatinti juos dalyvauti.

Šiuo metu veikia aštuonios vietos patarėjų grupės: 27 jų nariai yra EESRK nariai; iki 2021 m. numatoma įsteigti dar penkias vietos patarėjų grupes, o ateityje jų gali būti įsteigta ir dar daugiau. Numatoma, kad EESRK dalyvavimo vietos patarėjų grupių veikloje išlaidos per artimiausius trejus metus padvigubės, o su laisvosios prekybos susitarimais, dėl kurių šiuo metu deramasi, susijusios Komiteto išlaidos – patrigubės. (dgf)