EESRK ragina atlikti ES vertybes atitinkančią PPO reformą

Savo sausio 24 d. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę ragindamas atlikti plataus užmojo Pasaulinės prekybos organizacijos reformą siekiant įveikti ištikusią krizę kartu atkreipiant dėmesį į ES vertybes ir pirmaujantį ES vaidmenį subsidiarumo srityje.

Pasaulinė prekybos organizacija yra pasaulinė organizacija, nustatanti valstybių prekybos taisykles, tačiau naujausi įvykiai tarptautinės prekybos srityje labai apsunkino jos darbą. Nuomonės pranešėja Emmanuelle Butaud-Stubbs nurodė, kad siūlomos reformos turi „atitikti ES vertybes ir vaidmenį, kurį ji galėtų atlikti pasaulinėje prekybos arenoje, bei susieti investicijas su vystymusi“.

Nuomonėje pateikiama pasiūlymų, kaip užtikrinti tolesnį PPO ginčų sprendimo tarybos apeliacinio komiteto darbą pratęsiant esamų teisėjų kadenciją, kaip laikiną priemonę, siekiant ištaisyti esamą padėtį, padidinti teisėjų skaičių nuo septynių iki devynių ir užtikrinti, kad būtų visu etatu įdarbinta nepriklausomų teisėjų.

PPO generalinio direktoriaus pavaduotojas Karl Brauner dalyvavo EESRK plenarinės sesijos diskusijoje ir patvirtino, jog svarbu užtikrinti apeliacinio komiteto veiklą„jei jo darbas būtų nutrauktas, nebebūtų užtikrinamas tarptautinių prekybos taisyklių įgyvendinimas. Teisinės valstybės principą pakeistų pelningiausi sandoriai, o teisėtumas vietą užleistų galiai“.

EESRK taip pat siūlo imtis papildomų priemonių duomenų apsaugos, maisto saugos standartų, gyvūnų gerovės ir aplinkos standartų žemės ūkyje srityse. Be to, nuomonėje siūlomas aktyvesnis pilietinės visuomenės dalyvavimas PPO darbe, pavyzdžiui, per PPO viešą forumą sukviečiant subalansuotą ir socialiniams bei ekonominiams suinteresuotiesiems subjektams iš skirtingų sektorių ir interesų grupių atstovaujančią asamblėją. (dgf)