EESRK ragina skubiai priimti Komisijos pasiūlymą dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje

EESRK pritaria Europos Komisijos pasiūlymui dėl ilgai laukto reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje persvarstymo. Sausio mėn. EESRK plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje Komitetas ragina Europos Parlamentą ir Tarybą skubiai priimti persvarstytą reglamentą, kad būtų galima veiksmingai spręsti tarptautinės konkurencijos iškraipymo problemą.

EESRK pritaria Komisijos dvejopam požiūriui į sąžiningos tarptautinės konkurencijos apsaugą ir savo poziciją patvirtino 2018 m. sausio 17 d. priimdamas Jacek Krawczyk parengtą nuomonę. Viena vertus, pasiūlymas suteikia daugiau galios jau galiojantiems teisės aktams, o Komisijai – veiksmingą priemonę pasipriešinti ir užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui oro transporto sektoriuje. Kita vertus, ES aviacijos susitarimai yra paskata trečiosioms šalims laikytis ES teisės aktų mainais į galimybę patekti į ES rinką.

„Šis pasiūlymas yra dar vienas svarbus žingsnis įgyvendinant daugiau kaip prieš dvejus metus paskelbtą ES aviacijos strategiją. Būsima ES aviacijos sėkmė priklauso nuo to, kaip veiksmingai įgyvendinama strategija“, – pareiškė P. Krawczyk. „Kadangi aviacija yra svarbi ES ekonomikai, įgyvendinant strategiją turi dar aktyviau dalyvauti visi suinteresuotieji subjektai“, – pridūrė pranešėjas.

Reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje (Reglamento Nr. 868/2004) persvarstymas yra susijęs su didesniu dokumentų rinkiniu „Aviacija: atvira ir susieta Europa“, kuriame taip pat pateikiamos gairės ES oro transporto vežėjų nuosavybės ir kontrolės taisyklių, viešųjų paslaugų įsipareigojimo ir oro eismo valdymo tęstinumo srityse. (mp)