Vakarų Balkanų šalims reikalingas aiškus stojimo į ES veiksmų planas

Tokia buvo svarbiausia Briuselyje surengto Europos ekonomikos ir socialinių ir reikalų komiteto viešojo klausymo, skirto Vakarų Balkanų ekonominei ir socialinei sanglaudai ir europinei integracijai, išvada.

„Labai džiaugiamės, kad ES Tarybai pirmininkaujanti Bulgarija vienu iš savo prioritetų pasirinko Vakarų Balkanus ir paprašė EESRK parengti nuomonę šiuo klausimu“, – teigė EESRK tyrimo grupės dėl ekonominės ir socialinės sanglaudos ir europinės integracijos pirmininkas Ionut Sibian. EESRK nuomonės pranešėjas Andrej Zorko nurodė, kad šis regionas yra labai sudėtingas ir kad reikalingas glaudesnis regionų bendradarbiavimas bei aktyvesnis pilietinės visuomenės dalyvavimas Europos integracijos procese. „Vakarų Balkanai turi tapti vienu iš ES prioritetų artimiausiais metais siekiant užtikrinti regiono politinį stabilumą“ –, pabrėžė bendrapranešėjis Dimitris Dimitriadis.

Pilietinės visuomenės organizacijų, ekspertų grupių, ES institucijų ir mokslo bendruomenės atstovai pritarė, kad Vakarų Balkanų ekonominė konvergencija bus ilgalaikis procesas ir kaip keletą šio regiono šalių patiriamų problemų nurodė aukštą nedarbo lygį, žemą našumą, gebėjimų atotrūkį ir silpną konkurencingumą. „Kronizmas vis dar giliai įsišaknijęs“, – teigė Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko direktoriaus pavaduotojas Peter Sanfey. Klausymo dalyviai sutiko, kad regione jau įgyvendinamos įvairios priemonės ir programos kai kurioms iš šių problemų spręsti, tačiau aiški įstojimo į ES perspektyva šalims būtų rimta paskata paspartinti reformų įgyvendinimą. Be to, jie pabrėžė, kad labai svarbu į Europos integracijos procesą oficialiau įtraukti regiono socialinius partnerius ir pilietinės visuomenės organizacijas. (sg)