ES žmogaus teisių srities pilietinės visuomenės organizacijoms kyla vis daugiau sunkumų jų veikloje

Sausio 19 d., penktadienį, EESRK kartu su ryšių grupe suorganizavo renginį, kuriame Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) pristatė savo parengtą ataskaitą, kurioje įspėjama, kad ES pilietinė visuomenė turi vis mažiau erdvės kovoti už pagarbą žmogaus teisėms.

Ataskaitoje „Žmogaus teisių srityje ES veikiančių pilietinės visuomenės organizacijų patiriamos problemos“ nurodomi susirūpinimą keliantys sunkumai, kuriuos savo darbe vis dažniau patiria ES pilietinės visuomenės organizacijos. Daugiausia susirūpinimo kelia šios sritys:

  • teisiniai apribojimai, kurie gali būti susiję tiek su sunkumais kuriant organizaciją, tiek su asociacijų, taikių susirinkimų, žodžio ir informacijos laisve;
  • kliūtys, užkertančios kelią naudojimuisi ištekliais, visų pirma struktūriniu ir ilgalaikiu finansavimu;
  • stigmatizavimas ir bandymas diskredituoti, taip pat prieš aktyvistus nukreipti fiziniai ir žodiniai išpuoliai, užuot užtikrinus saugią aplinką jų veiklai;
  • sunkumai šioms organizacijoms, kaip pripažintiems teisėtiems subjektams, daryti teigiamą poveikį teisėkūrai ir politikos formavimui.

Ataskaitoje konstatuojama, kad, siekiant užtikrinti tvirtą paramą žmogaus teisių apsaugai, propagavimui ir visapusiškam taikymui, būtina nedelsiant įgyvendinti visas FRA ir kitų ES institucijų, pavyzdžiui, EESRK, rekomendacijas ir didinti ES pilietinės visuomenės organizacijų efektyvumą. (mr)