EESRK pirmininkas Georges Dassis susitiko su Ekonomikos, socialinių ir aplinkos reikalų tarybos pirmininku Patrick Bernasconi

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininkas Georges Dassis ir Prancūzijos ekonomikos, socialinių ir aplinkos reikalų tarybos pirmininkas Patrick Bernasconi sausio 17 d. susitiko Briuselyje pristatyti pradinio savo vadovaujamų institucijų tvirtesnio bendradarbiavimo vertinimo ir išnagrinėti tolesnės bendros veiklos galimybių.

EESRK ir jam analogiška institucija Prancūzijoje ketina bendromis pastangomis stiprinti pilietinės visuomenės balsą pagrindiniais socialiniais klausimais, darančiais tiesioginį poveikį Europos piliečiams.

Nuo partnerystės susitarimo pasirašymo 2017 m. birželio mėn. abu pirmininkai ne kartą dalyvavo bendroje veikloje, kurioje pabrėžta glaudžiai suderinta jų pozicija dviem itin aktualiais Europos klausimais.

Darbuotojų komandiravimo klausimu jie pabrėžė, kaip svarbu bet kokia kaina išvengti lenktyniavimo dėl žemiausio lygio darbuotojų sąlygų Europoje.

Klimato kaitos srityje jie akcentavo klimato teisingumo būtinybę ir paragino ES ir nacionalines vyriausybes patvirtinti priemones, apsaugančias pažeidžiamiausias ir neturtingiausias visuomenės grupes, kurios dažnai labiausiai nukenčia nuo klimato kaitos, nors už ją yra mažiausiai atsakingos. (dm)