EESRK ragina įvesti finansinį draudimą žalai nuo kibernetinio sukčiavimo nukentėjusiems asmenims atlyginti

Valstybių narių teisinio bendradarbiavimo gerinimas kovos su kibernetiniu sukčiavimu srityje yra žingsnis tinkama linkme“, – teigia EESRK neseniai priimtoje nuomonėje, kurioje vertinamas Komisijos direktyvos projektas dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu. Tačiau EESRK ragina imtis daugiau apsaugos priemonių skaitmeninių mokėjimo priemonių naudotojams apsaugoti ir privalomų prevencinių priemonių siekiant juos įspėti apie kibernetinių nusikaltėlių veiklos schemas.

Nors nuomonės pranešėjas Victor Alistar palankiai įvertino Komisijos pasiūlymą, jis nurodė būtinybę neapsiriboti vien nacionalinių teisėtvarkos institucijų bendradarbiavimu tyrimo srityje ir teisminiu bendradarbiavimu.

EESRK siūlo reikalauti, kad valstybės narės įvestų finansinį draudimą siekiant atlyginti žalą nuo kibernetinio sukčiavimo, susijusio su mokėjimo kortelėmis, nukentėjusiems asmenims. Šis finansinis draudimas turėtų būti taikomas tiek asmenims, tiek MVĮ.

Be to, kad kova su kibernetiniu sukčiavimu būtų veiksminga, ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti teisiškai įpareigoti pranešti apie kibernetinio sukčiavimo atvejus.

Itin opus klausimas yra kibernetinis sukčiavimas, susijęs su euro zonoje išduotomis skaitmeninėmis mokėjimo priemonėmis. EIB ataskaitos duomenimis, 2013 m. ES jis buvo vertinamas 1,4 mlrd. EUR. Nuo tada ši suma tik augo.

Viena iš pažeidžiamiausių sričių yra kelionės išlaidų apmokėjimas: traukinio, lėktuvo bilietai, apgyvendinimas ir kiti susiję sandoriai. Dalis asmenų, kurie yra susiję su tokio pobūdžio kibernetiniu sukčiavimu arba iš jo pelnosi, yra teroristinę veiklą vykdantys asmenys ir organizacijos.

EESRK manymu, kovojant su kibernetiniais nusikaltimais svarbus vaidmuo turėtų tekti prevencijai. Visuomenė turėtų būti įspėta apie kibernetinių nusikaltėlių taikomus skaitmeninių mokėjimo priemonių padirbinėjimo būdus, o valstybių narių teisėtvarkos institucijos turėtų rengti informuotumo didinimo ir informacines kampanijas, kurias vykdant būtų aiškinamos priežastys, rizika ir apsisaugojimo nuo kibernetinio sukčiavimo būdai. (dm)