Išsiskyrė EESRK narių nuomonės dėl darbuotojų komandiravimo transporto sektoriuje Darbdavių grupė nepritaria EESRK nuomonei

parengė EESRK Darbdavių grupė

Darbdavių grupė nepritarė EESR nuomonei dėl vairavimo ir poilsio laikotarpių, darbo laiko ir darbuotojų komandiravimo. Grupės manymu, nuomonėje nepakankamai atspindėti Komiteto narių nuomonių dėl Komisijos pasiūlymo dėl darbuotojų komandiravimo skirtumai.

„Komandiravimo taisyklių taikymas tarptautiniam kelių transportui yra protekcionistinė ir judėjimo laisvę varžanti politika. Deja, priimtame EESRK dokumente neatsižvelgiama į šias neigiamas pasekmes. ES bendrajai rinkai kyla rimtas pavojus ir nukentės tūkstančiai Europos transporto sektoriuje veikiančių MVĮ“, – teigė Darbdavių grupės pirmininkas P. Krawczyk.

Diskusijos metu Darbdavių grupės nariai atkreipė dėmesį į daugybę Komisijos pasiūlymo dėl darbuotojų komandiravimo netikslumų. Kadangi nėra tinkamos infrastruktūros, griežtesnės taisyklės darytų priešingą poveikį ir nepagerintų darbo sąlygų.

Nariai pabrėžė, kad siūlomos taisyklės paskatins netikrumą ir lems papildomą biurokratinę naštą vairuotojams ir įmonėms. Jie atkreipė dėmesį į teisės aktuose pateiktas netikslias apibrėžtis, dėl kurių gali susidaryti absurdiškų situacijų.

Grupė pateikė keletą nuomonės pakeitimų, tačiau jiems nepritarė pranešėjas ir dauguma EESRK narių. Nuomonė priimta 2018 m. sausio 18 d. EESRK plenarinėje sesijoje 193 nariams balsavus už, 89 – prieš ir 17 susilaikius. (lj)