EESRK ragina Komisiją tiksliai apibrėžti siūlomus pranešimo apie tarpvalstybinius mokesčių susitarimus kriterijus

Tax justice

EESRK savo nuomonėje dėl atgrasomųjų mokesčių vengimo ir mokestinio sukčiavimo priemonių ragina Komisiją nustatyti tikslesnius siūlomų pareigų teikti duomenis apie tarpvalstybinius mokesčių susitarimus ir sandorius požymius, kad būtų išvengta subjektyvaus mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratorių aiškinimo, kuris gali lemti pernelyg didelį pranešimų skaičių ir administracinę naštą.

Komisijos naujoje direktyvoje tarpininkams – subjektams, įmonėms arba specialistams, teikiantiems konsultacijas mokesčių mokėtojams dėl mokesčių planavimo, – ir kai kuriais atvejais patiems mokesčių mokėtojams nustatoma pareiga teikti duomenis apie mokesčių schemas, turinčias bent vieną iš keturių tipinės veiklos, apie kurią privaloma pranešti mokesčių administratoriams, požymių. Valstybių narių mokesčių administratoriai turės galimybę automatiškai keistis šia informacija.

„Siūlomų požymių apimtis pernelyg plati“, – teigia pranešėjas Victor Alistar (Įvairių interesų gr., RO). Jis pridūrė, kad „Komisija, peržiūrėdama kriterijus, turi siekti pusiausvyros tarp teisinio tikrumo ir lankstumo, kad užtikrintų atgrasymo priemonės veiksmingumą ir pareigos įvykdomumą“.

Be to, EESRK prašo Komisijos paaiškinti, kaip direktyva turi būti taikoma skaitmeninei ekonomikai, ir užtikrinti proporcingumą išlaikant mažas įmonių administracines sąnaudas.

Komitetas palankiai vertina atitinkamas priemones įgyvendinančioms valstybėms narėms siūlomą logistinę ir techninę paramą ir pritaria tikslui siūlomomis priemonėmis užtikrinti didesnį tarpininkų veiklos skaidrumą.

„Duomenų teikimo pareiga atgrasys tarpininkus nuo agresyvaus mokesčių planavimo schemų siūlymo. Šis mechanizmas įtvirtins teisingumą mokesčių srityje ir padės valstybėms narėms užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir stabilias mokestines pajamas“, – teigia bendrapranešėjis Petru Sorin Dandea (Darbuotojų gr., RO). (jk)