Pilietinė visuomenė Europos Sąjungoje: ateities scenarijai 2030 m. Neeilinis Įvairių interesų grupės posėdis

parengė EESRK Įvairių interesų grupė

Pasibaigus antrajai vasario mėn. plenarinės sesijos dienai, III grupė EESRK rūmų JDE 62 salėje surengs neeilinį posėdį „Pilietinė visuomenė Europos Sąjungoje: ateities scenarijai 2030 m.“.

Posėdžio tikslas – pristatyti tyrimą „Būsima pilietinės visuomenės raida Europos Sąjungoje“, kuris buvo viešinamas bendradarbiaujant su ryšių grupe. Tyrimą EESRK užsakymu atliko CNVOS (NVO informacijos, bendradarbiavimo ir plėtros centras (Slovėnija)) ir ENNA (Europos nacionalinių pilietinės visuomenės asociacijų tinklas).

Šiame tyrime, kuris parengtas atsižvelgiant į neseniai atliktų analizių ir tyrimų, interviu ir apklausų dokumentinį tyrimą, nušviečiama dabartinė pilietinės visuomenės organizacijų padėtis nacionaliniu ir Europos lygmenimis. Jo tikslas – išnagrinėti pagrindinius pilietinės visuomenės organizacijoms iškylančius sunkumus ir galimybes juos išspręsti. Tyrime pateikiami penki scenarijai, susiję su pagrindiniais pokyčius lemiančiais veiksniais, taip pat keletas konkrečių rekomendacijų ir išvadų.

Renginyje dalyvaus EESRK nariai ir Europos pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, jam pirmininkaus EURACTIV vyriausioji redaktorė Daniela Vincenti. Kalbės Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas, atsakingas už ryšius su EESRK ir RK, Ramón Luis Valcárcel Siso, Europos Komisijos Europos politinės strategijos centro vadovo pavaduotojas Paweł Świeboda, EESRK grupių pirmininkai ir žymūs akademinės bendruomenės atstovai. (ih)