EESRK tariasi su pilietine visuomene dėl kibernetinio saugumo

EESRK ragina ES ir jos valstybes nares taikyti Europos lygmens kibernetinio saugumo modelį, sustiprinti Europos kibernetinio saugumo agentūros įgaliojimus ir galiausiai sukurti veiksmingą Europos internetinių paslaugų ir produktų sertifikavimo sistemą.

Tokios buvo pagrindinės 2018 m. sausio 9 d. Briuselyje įvykusio Kibernetinio saugumo aktui skirto viešojo klausymo išvados, kurios bus įtrauktos į Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės (TEN) skyriaus narių Alberto Mazzola ir Antonio Longo rengiamą EESRK nuomonę.

EESRK iš esmės pritaria kibernetinio saugumo dokumentų rinkiniui, išdėstytam Europos Komisijos 2017 m. rugsėjo mėn. Tarybai pateiktame pasiūlyme, ir atkreipia dėmesį į toliau apžvelgiamas priemones.

  • Europos kibernetinio saugumo modelis

Visame pasaulyje formuojasi kibernetinio saugumo koncepcija. Tai pasaulinis iššūkis, nes kibernetiniai išpuoliai gali įvykti bet kur, jie gali būti nukreipti prieš asmenis, pilietinės visuomenės organizacijas, socialines sistemas ir ekonomikos sektorius bet kurioje valstybėje narėje. Todėl EESRK ragina ES imtis būtinų priemonių ir susitarti dėl Europos lygmens atsparumo tokiems išpuoliams modelio.

  • Stipresnė ES kibernetinio saugumo agentūra

Šiuo metu Graikijoje įsikūrusi Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) yra Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centras. EESRK mano, kad ENISA veiklą reikėtų plėsti, ji turi tapti nuolatine ir jai reikėtų skirti daugiau išteklių. Agentūra turėtų daug dėmesio skirti e. valdžiai ir universaliosioms paslaugoms (e. sveikatai), taip pat vykdyti asmens tapatybės vagysčių ir sukčiavimo internete prevenciją ir kovoti su šiais reiškiniais.

  • Europos kibernetinio saugumo sertifikavimas

Siekiant užtikrinti aukštą apsaugos lygį, EESRK rekomenduoja sukurti ES kibernetinio saugumo sertifikavimo sistemą, paremtą bendrai Europos lygmeniu apibrėžtais kibernetinio saugumo ir IRT standartais. Internetines paslaugas ir produktus būtų galima sertifikuoti taikant tinkamą ženklinimo sistemą, taip siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą. (mp)