EESC Info

Pages

Displaying 21 - 30 of 76
Vasaris 2021
 • Atėjo laikas parodyti rezultatus ir žodžiui „bendruomenė“ suteikti naują prasmę
 • ES atidžiai stebės, kaip įgyvendinamas ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas
 • Iki 2030 m. skurdą ES galima sumažinti perpus
 • Naujas migracijos paktas: „Velnias slypi detalėse“
Sausis 2021

Šiame leidinio numeryje:

 • EESRK šiltai sutiko žinomą Airijos neįgaliųjų teisių gynėją Sinéad Burke
 • 2021–2027 m. ES biudžetas. EESRK patenkintas pilietinės visuomenės nuomonės poveikiu
 • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: pats laikas mūsų demokratijai pasivyti technologijas
 • Naujasis ES migracijos ir prieglobsčio paktas: praleista labai reikalinga galimybė viską pradėti iš naujo
Gruodis 2020
 • Europos žiedinės ekonomikos platforma pasirengusi spartinti tempą antrojoje kadencijoje
 • EESRK: trūkumų integruojant migrantų kilmės moteris ir vaikus šalinimas
 • Klestinti, įtrauki ir tvari Europa – naujosios EESRK pirmininkavimo programos pagrindas
 • Gaivinimo fondai ir biudžetas negali būti laikomi įkaitais!
Lapkritis 2020

Šiame leidinio numeryje

 • Į svarbiausias pareigas EESRK išrinkta Austrijos atstovė Christa Schweng
 • Christa Schweng: „Kuriant geresnę Europą pilietinės visuomenės indėlis yra būtinas“
 • Cillian Lohan: „Mums reikia lyderystės, kuria galėtume pasitikėti“
 • Giulia Barbucci: „Labai svarbu išlaikyti patikimą ir skaidrų biudžeto valdymą“
 • EESRK pradeda dirbti rekordiškai daug naujų narių ir moterų
Spalis 2020

Šiame leidinio numeryje:

 • EESRK pradeda savo kadenciją su daugiau kaip 40 proc. naujų narių
 • Po jaunimo protestų prieš klimato kaitą atėjo metas susėsti prie bendro stalo
 • EESRK pasisako už tai, kad reikia ES priemonės, kuri užtikrintų minimalų darbo užmokestį
 • COVID-19 – tiksinti laiko bomba Europos turizmo pramonei
Rugsėjis 2020
 • ES lyčių lygybės strategijoje būtina atsižvelgti į žalingą COVID-19 krizės poveikį moterims
 • Dirbtinis intelektas: ES teisėje turėtų būti nustatytos saugios ribos didelės rizikos taikomosioms programoms
 • Pasaulinis atšilimas: EESRK ragina mažinti CO2 kiekį taikant naujas mokestines priemones
 • Koronaviruso krizė: EESRK teigia, kad ES bendrovės turėtų persvarstyti savo verslo modelį
Liepa 2020
 • Vietos požiūris – 8 dalis. Kai tiesiog akyse byra darbo pasaulis
 • „Papasakok man...“ – straipsnių serija
 • EESRK skirs Pilietinio solidarumo premiją projektams, kuriais kovojama su koronavirusu kiekvienoje valstybėje narėje ir Jungtinėje Karalystėje.
 • Dideli lūkesčiai Vokietijai perimant pirmininkavimą ES
Birželis 2020
 • Michel Barnier: „Negalime leisti Jungtinei Karalystei mėginti išsirinkti jai labiausiai patinkančius mūsų bendrosios rinkos teikiamus vaisius“
 • EESRK pasiūlymai dėl ekonomikos atkūrimo ir restruktūrizavimo COVID-19 krizei pasibaigus: naujo visuomenės modelio kūrimas
 • „Negaliu kvėpuoti!“ Georgeo Floyd pagerbimas EESRK
 • Investicijų planas turi atitikti žaliojo kurso užmojus
Gegužė 2020

Šiame leidinio numeryje

 • EESRK pirmą kartą virtualiai švenčia Europos dieną
 • Koronavirusui skirti EESRK internetiniai seminarai: bendra ES ir Afrikos kova su COVID-19 pandemija
 • Mokymuisi visą gyvenimą reikia didesnio viešojo finansavimo
 • EESRK prašo 2020 m. užimtumo gairėse atsižvelgti į Covid-19 pandemiją
Balandis 2020
 • Dabar esame Sąjunga arba niekas. EESRK pareiškimas dėl COVID-19 protrūkio
 • Atsakas į koronaviruso krizę. Komisijos pasiūlymas dėl naudojimosi ES solidarumo fondu yra nepakankamas
 • Atsakas į koronaviruso grėsmę. EESRK ragina parengti platesnį Europos investicijų planą
 • Aviacijos sektorius. EESRK pritaria ES taisyklių dėl oro uostų laiko tarpsnių paskirstymo sustabdymui

Pages