Gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) apdovanojo penkias pilietinės visuomenės organizacijas, kovojančias už vyrų ir moterų lygias galimybes, didina informuotumą apie moterų potencialą ir laimėjimus ir padeda jas įgalėti Europos visuomenėje ir ekonomikoje. 50 000 EUR prizas buvo padalytas pirmas penkias vietas užėmusiems projektams. Italijos organizacijai „Moteriška toponimija“ atiteko 14 000 EUR. Kiti keturi laimėję projektai gavo po 9 000 EUR ir išsirikiavo tokia tvarka: „Lenkijos moterų streikas“, Bulgarijos asociacija NAIA ir jos pasakų projektas, Suomijos programinės įrangos ir e. verslo asociacija ir jos programa „Moterys koduoja“ ir Belgijos projektas „The Brussels Binder“.

„Norėčiau padėkoti visiems kandidatams – šiandien čia esantiems laimėtojams ir visiems konkurso dalyviams – už jų įspūdingas ir praturtinančias paraiškas. Jų projektai rodo, kad Europa yra pasirengusi laikytis savo įsipareigojimo sukurti tikrai lygių galimybių vyrams ir moterims visuomenę. Tokių projektų dėka požiūris po truputį keičiasi. Kelio moterims dalyvauti visuomenės gyvenime ir užimti įtakingas pareigas užkirtimas vis dažniau laikomas nepriimtinu, o moterų vaidmenų stereotipai laikomi pasenusiais“, – apdovanojimų ceremonijos metu sakė EESRK pirmininkas Luca Jahier.

Už komunikaciją atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja Isabel Caño Aguilar teigė: „Džiaugiuosi, kad šiais metais pilietinės visuomenės apdovanojimas buvo susijęs su moterų įgalėjimu. Projektais, kuriuos gavome, kovojama už šį įgalėjimą. Pradedama nuo mažų vaikų ir nuostatų, kurios mums daro netiesioginę įtaką kasdien, kai einame gatve arba klausomės konferencijos pranešėjų. Jais kovojama su horizontalia segregacija darbo rinkoje tuose sektoriuose, kuriuose dominuoja vyrai, pavyzdžiui, informacinių technologijų. Jais kovojama su nelygiomis galimybėmis pasąmonės lygmeniu – pasinaudojant gatvių pavadinimais – arba garsiai apie juos kalbant gimtuosiuose miestuose.“

Šiais metais laimėjusi asociacija „Moteriška toponimija“ (Toponomastica femminile), didindama informuotumą apie moterų indėlį į visuomenę ir istoriją, siekia joms užtikrinti visuomenės pripažinimą, kurio neretai trūksta arba kurio laukiama jau pernelyg ilgai. Manydama, kad toponimika, vietovardžių mokslas, yra geras rodiklis, kaip visuomenė vertina savo narius, organizacija stengiasi miestų žemėlapiuose įamžinti daugiau įžymių moterų.

Neseniai atliktas viešų vietų pavadinimų tyrimas apie 90 proc. Italijos savivaldybių parodė, kad 100 vyrų vardais pavadintų gatvių teko tik 7,8 pavadintų moterų vardais, iš kurių apie 60 proc. buvo susiję su religinėmis asmenybėmis. Beveik nėra vietų, pavadintų įžymių mokslininkių, verslininkių, menininkių ar sportininkių vardais, o projektu „Moteriška toponimija“ siekiama tai pakeisti.

Projektas susilaukė labai teigiamų atgarsių, prie jo prisijungė daug savivaldybių, o šiuo metu ši organizacija jau bendradarbiauja su asociacijomis kitose Europos šalyse, kad skleistų šią gerąją patirtį.

Priimdama šį apdovanojimą projekto „Moteriška toponimija“ vadovė Maria Pia Ercolini teigė: „Norint pakeisti visuomenę reikalingi įstatymai, tačiau norint pakeisti elgseną ilgam jų nepakanka, jei paraleliai nepakinta žmonių vaizduotė. Reikia kovoti su stereotipais ir išankstinėmis nuostatomis. Tai ne tik feminisčių kova, tai kova už solidarumu pagrįstą visuomenę ir už civilizaciją.“

Antroji vieta atiteko Lenkijos moterų streikui“ – didžiausiam moterų judėjimui Lenkijoje, kuris patraukė viso pasaulio dėmesį savo Juodojo pirmadienio streiku 2016 m. Rengdamas protestus ir demonstracijas judėjimas reikalauja moterims suteikti daugiau teisių ir smerkia tai, kad vyriausybė varžo pagrindines vertybes ir laisves. Dabar jis siekia įgalėti paprastas moteris iš Lenkijos miestų ir miestelių.

Bulgarijos projektas Pasakos užėmė trečią vietą. Jį įgyvendina NAIA asociacija, kuri naudojasi tradicinėmis pasakomis, kad keistų mažoms mergaitėms ir berniukams labai anksti įskiepytą suvokimą apie lyčių vaidmenis, kurie formuoja jų mąstyseną ir apriboja būsimas galimybes ir pasirinkimus.

Ketvirtojoje vietoje – Moterys koduoja arba #mimmitkoodaa – Suomijos programinės įrangos ir e. verslo asociacijos programa, griaunanti mitą, kad programinę įrangą gali kurti tik vyrai. Ši programa skatina moteris ieškoti galimybių programinės įrangos pramonėje, užimti geriau apmokamas darbo vietas ir siekti geresnės karjeros ateityje.

Penktąją vietą užėmė Belgijos projektas „The Brussels Binder“ – politikos eksperčių duomenų bazė. Ją tvarko keletas savanorių, kurie siekia geresnio atstovavimo moterims Europos politiniuose debatuose, kurie turėtų užtikrinti, kad ES teisė ir politika atspindėtų ir moterų poreikius bei nuomonę. Jos tikslas – tapti populiaria lyčių įvairovės didinimo priemone ekspertų grupėse ir žiniasklaidoje Briuselyje ir visoje ES.

Šių metų tema „Daugiau moterų Europos visuomenėje ir ekonomikoje“ sudomino 177 kandidatus, o tai antras pagal populiarumą konkursas per 11 metų apdovanojimo istoriją, tik šiek tiek nusileidęs 2016 m. konkursui migracijos tema. Paraiškų gauta iš ne mažiau nei 27 valstybių narių. Tai rodo didelį piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų norą imtis priemonių, kad būtų mažinama lyčių nelygybė, kuri vis dar kelia didelį susirūpinimą Europoje.

Pilietinės visuomenės apdovanojimas yra skiriamas „už sėkmingiausias pilietinės visuomenės iniciatyvas“. Kiekvienais metais šis apdovanojimas yra susijęs vis su kitu EESRK darbo aspektu. 2018 m. apdovanojimo tema buvo Europos vertybės, tapatybė ir kultūros paveldas, kaip būdas suburti europiečius.

Išsamesnės informacijos apie 2019 m. pilietinės visuomenės apdovanojimą galima rasti čia. Vaizdo įrašą apie apdovanotus projektus galite žiūrėti čia.