Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Mieli skaitytojai,

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), kaip Europos pilietinės visuomenės atstovas, pripažįsta ir remia neįkainojamą darbą, kurį atlieka įvairios ES pilietinės visuomenės organizacijos, profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos, kasdien ir kiekviena savaip besistengiančios, kad mūsų Sąjunga taptų geresne vieta visiems.

Kartą per metus jis skiria specialią premiją konkretiems Europos pilietinės visuomenės pasiekimams tam tikroje srityje įvertinti ir pagerbti. Kasmet konkursui kruopščiai pasirenkama tema, susijusi su svarbiomis Komiteto veiklos sritimis. Šiemet pilietinės visuomenės premija buvo skiriama jau vienuoliktą kartą. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi galėdama paskelbti, kad mes nusprendėme premiją skirti už moterų įgalėjimą ir lyčių lygybės skatinimo veiklą.

Trumpai

Žiūrėkite 2019 m. pilietinės visuomenės premijos įteikimo ceremoniją

Geriausi apdovanojimų ceremonijos momentai mūsų vaizdo siužete!

Pilietinės visuomenės premijai skirta brošiūra

EESRK išleido visiems penkiems geriausiems projektams skirtą brošiūrą, kurioje taip pat pateikiama bendros informacijos apie pilietinės visuomenės premiją.

2019 m. pilietinės visuomenės apdovanojimai žiniasklaidoje

EESRK naujienos

Italijos organizacija „Moteriška toponimija“ laimėjo 2019 m. EESRK pilietinės visuomenės apdovanojimą už lyčių lygybę

Gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) apdovanojo penkias pilietinės visuomenės organizacijas, kovojančias už vyrų ir moterų lygias galimybes, didina informuotumą apie moterų potencialą ir laimėjimus ir padeda jas įgalėti Europos visuomenėje ir ekonomikoje. 50 000 EUR prizas buvo padalytas pirmas penkias vietas užėmusiems projektams. Italijos organizacijai „Moteriška toponimija“ atiteko 14 000 EUR. Kiti keturi laimėję projektai gavo po 9 000 EUR ir išsirikiavo tokia tvarka: „Lenkijos moterų streikas“, Bulgarijos asociacija NAIA ir jos pasakų projektas, Suomijos programinės įrangos ir e. verslo asociacija ir jos programa „Moterys koduoja“ ir Belgijos projektas „The Brussels Binder“.

Žodis laureatams

Daugiau nei tik pavadinimas: kaip toponimija padeda kovoti su lyčių nelygybe

Pirmosios vietos laimėtoja Italijos organizacija „Moteriška toponimija“ (Toponomastica femminile) pasiryžusi kovoti su lyčių nelygybe suteikdama vietoms, visų pirma miestų gatvėms, aikštėms ir parkams, žymių moterų vardus. Maria Pia Ercolini teigia, kad šis simbolinis jų indėlio į bendruomenę pripažinimas gali labai padėti užtikrinti moterims jų teisėtą vietą visuomenėje.

Lenkijos moterų streikas. Kaip įtraukti miesteliuose gyvenančias moteris į kovą už moterų teises

Antroji premija skirta „Lenkijos moterų streikui“ – visuomeniniam judėjimui, kuris kilo 2016 m. Lenkijoje, reaguojant į vyriausybės pastangas panaikinti moterų teises į abortą. Nuo tada judėjimas išplito visoje šalyje ir paskatino surengti daug akcijų, kuriose masiškai dalyvavo moterys iš mažų ir vidutinio dydžio Lenkijos miestų. Judėjimo atstovė Marta Lempart dalijasi savo mintimis apie didžiulę šio judėjimo svarbą šiandieninėje Lenkijoje.

 

NAIA asociacija: „Smurtas šeimoje yra socialinė, o ne asmeninė problema“

Trečiąją premiją laimėjusi Bulgarijos asociacija NAIA jau 20 metų kovoja su smurtu šeimoje mažose, nepalankioje padėtyje esančiose bendruomenėse ir vykdo savo socialinės paramos programą, skirtą nuo smurto nukentėjusiesiems ir sunkioje padėtyje esantiems asmenims. Be to, kaip šiame pokalbyje išdėstė Svetla Sivcheva, asociacija daug dėmesio skiria prevencijai – ji dirba su mažais vaikais ir ieško būdų, kaip panaikinti ir įveikti socialinius stereotipus, kad šiems vaikams atsivertų kuo daugiau galimybių ir būtų išnaudotas jų potencialas.

#mimmitkoodaa: IT pramonė – lyčių segregacijos tvirtovė

Svarbiausia ketvirtosios premijos laimėtojos Suomijos programinės įrangos ir e. verslo asociacijos (Ohjelmisto- ja e-business ry) užduotis – pasiekti, kad daugiau moterų suprastų programinę įrangą. Ji siūlo nemokamus praktinius seminarus jokios programavimo patirties neturinčioms moterims, siekdama padėti joms suklestėti IT pramonėje. Rasmus Roiha ir Milja Köpsi papasakojo mums apie programos „Moterys koduoja“ (#mimmitkoodaa) filosofiją ir kaip organizacija ketina panaudoti prizinį fondą.

Projektas „The Brussels Binder“ keičia Briuselio ekspertų grupių veidą

Kiekvienais metais Briuselyje vyksta daugybė diskusijų. Du trečdaliai šiose diskusijose dalyvaujančių pranešėjų yra vyrai. Tačiau yra daugybė moterų, kurios galėtų praturtinti ES debatus ekspertinėmis žiniomis ir padidinti jų įvairovę. Pagrindinis strategijos „The Brussels Binder“ tikslas kovojant su šia nelygybe buvo sukurti platformą, kuri taptų informacijos centru tiek ekspertėms, tiek pranešėjų ieškantiems debatų rengėjams. EESRK info kalbėjosi su Juliane Schmidt apie bendrą strategiją, kaip pakeisti vyrišką Briuselio ekspertų grupių veidą.