„Aria Nuova“: kultūros paveldas socialinei įtraukčiai skatinti

Kooperatyvas „Aria Nuova“, įgyvendindamas savo projektą „Ekomuziejus“, padeda protinę negalią turintiems žmonėms susipažinti su kultūros paveldu ir atkakliai tvirtina, kad teisė į kultūrą yra visuotinė. Sudarydama šiems žmonėms sąlygas aplankyti kultūros objektus ir vėliau išreikšti savo estetinius potyrius dalyvaujamosiose dirbtuvėse, iniciatyva mažina vienumos jausmą. „Aria Nuova“ atstovo Vincenzo Griffo nuomone, ši premija yra prasmingas įtraukties ir solidarumo ženklas plačiajai pilietinei visuomenei ir ypač neįgaliesiems.

EESRK info: Ką Jums ir Jūsų organizacijai reiškia ši premija?

„Aria Nuova“: Ši premija apvainikavo procesą, kuriuo mes giliai tikime ir kuris mums leidžia išbandyti novatoriškas psichikos sutrikimus besigydančiųjų reabilitacijos formas, užtikrinant jiems sąlygas ir galimybes pažinti kultūrą ir estetiką, kurios yra gyvybiškai svarbios kiekvieno individo asmeniniam tobulėjimui.

Ką galėtumėte patarti kitoms organizacijoms, norinčioms pasiekti tokių veiklos ir programų rezultatų?

Kitoms organizacijoms patarčiau remti visus projektus, kuriais siekiama didinti visuomenės informuotumą, kad kiekvienas galėtų pajusti visiškai įtraukaus kultūros paveldo vertę.

Kaip būtent šias lėšas panaudosite siekdami dar labiau padėti bendruomenei?

Didžiuojamės sulaukę tokio pripažinimo ir gautas lėšas panaudosime siekdami įgyvendinti daugiau su projektu „Ekomuziejus“ susijusių projektų ir iniciatyvų. Planuojame į savo veiklą įtraukti daugiau psichikos ligonių reabilitacijos centrų, o svarbiausias mūsų tikslas – užtikrinti, kad visa visuomenė suvoktų, kaip svarbu, kad kultūros paveldas būtų prieinamesnis.

Italijoje dvejų metų laikotarpiu (2018–2019 m.) išlaidos neįgaliųjų socialinei apsaugai sumažintos 10 mln. EUR ir įstatymas „Kai mūsų nebeliks“ (it. „Dopo di noi“), kuris užtikrina neįgaliųjų socialinę apsaugą, kai nebelieka jais besirūpinančių šeimos narių, regis, veiksmingai įgyvendinamas tik keturiuose regionuose. Kiek, atsižvelgiant į tai, Jums yra svarbi ši premija?

Pripažinimas, kurio sulaukėme gavę EESRK premiją, tampa dar svarbesnis pažvelgus į Italijos teisės sistemą, pagal kurią vis dar nepakankamai dėmesio skiriama žmonių su negalia poreikiams ir kuri jiems galėtų suteikti daug didesnę apsaugą. Toks reguliavimo vakuumas, atsižvelgiant į dabartinę ir ypač pastarųjų metų socialinę padėtį, yra visiškai nepriimtinas, todėl institucijos skubiai turi skirti daugiau dėmesio šių asmenų poreikiams, kurie neabejotinai yra pagrindinės žmogaus teisės, kaip įtvirtinta Italijos Konstitucijoje ir pabrėžiama ES teisės aktuose.

Ši prestižinė premija rodo didėjantį informuotumą apie šią vis dar labai stigmatizuotą sritį, t. y. psichikos sveikatos problemas, ir yra prasmingas įtraukties ir solidarumo ženklas plačiajai pilietinei visuomenei ir ypač neįgaliesiems. Ši premija mus skatina ryžtingai tęsti pradėtą novatorišką veiklą, kuria siekiame integruoti kitokias pagalbos formas, ir parodo, kad mūsų šalis remia solidarumą ir įtrauktį, taip pat aiškiai puoselėja Europos Sąjungos vertybes.