„Balkans Beyond Borders“: išnaudoti visą jaunimo kūrybiškumo galią karo žaizdoms užgydyti

Sutelkdama viso Balkanų regiono jaunimą pasidalyti vieni kitų kultūra kino festivalyje, organizacija „Balkans Beyond Borders“ siekia įveikti neramią regiono praeitį. „Jeigu kas nors ir keisis, tai tik jaunimo dėka ir dėl jaunimo“, – sakė BBB atstovė Veroniki Krikoni.

EESRK info: Ką Jums ir Jūsų organizacijai reiškia ši premija?

: 2019 m. „Balkans Beyond Borders“ minės savo dešimties metų sukaktį, o ši premija ne tik yra didelė paskata mūsų darbui, bet ir turi simbolinę reikšmę. Mums skirta EESRK premija yra atlygis už mūsų dešimties metų darbą. Premija suteiks festivaliui taip reikalingą postūmį, kad būtų galima plėsti jo veiklą ir misiją bei didinti jo matomumą platesnei auditorijai aprėpiant dar daugiau Europos regionų, tiek fiziškai, organizuojant kultūros renginius, tiek elektroninėmis priemonėmis, per mūsų internetinę platformą, plėtojant dialogą per meną. Be to, tai suteiks mums galimybę integruoti BBB bendruomenę, organizuoti specialius seminarus inovatyviais klausimais ir metodikos temomis, suteikiant konkrečią platformą, galinčią padėti kurti Europos viešąją erdvę, skirtą dalytis bendromis Europos vertybėmis, tapatybe ir paveldu.

Ką galėtumėte patarti kitoms organizacijoms, norinčioms pasiekti tokių veiklos ir programų rezultatų?

Mūsų patarimas būtų dvejopas: viena vertus, reikia tvirtai laikytis savo įsitikinimų bei reikalavimų ir metodiškai dirbti, tačiau būtinas atvirumas. Kartu esame stipresni. Ieškokite savo vizijai ir misijai tinkamų partnerių, kurie galėtų pasiūlyti papildomų įgūdžių ir padėtų tobulinti jūsų amatą.

Kaip šias konkrečias lėšas panaudosite siekdami dar labiau padėti bendruomenei?

Mūsų organizacijos veikla pagrįsta dalijimosi idėja. Tai ir šių metų festivalio tema. Dalytis idėjomis, dalytis kultūra, dalytis ištekliais su visais, kuriems to reikia. Taigi šis finansavimas suteiks mums galimybę veiksmingiau dalytis geresnės Europos svajone su daugiau žmonių dar daugiau dėmesio skiriant jaunajai kartai. Neleiskite mums pamiršti, kad, jei kas ir pasikeis, tai tik jaunimo dėka ir tik dėl jaunimo.

„Balkans Beyond Borders“ daug dėmesio skiria jaunimui, o kaip vyresnioji karta, kuriai karas paliko gilesnius randus? Ar manote, kad ši veikla tiktų ir jai?

Tai iššūkis, kurį turime priimti. Jaunimas yra Europos ateitis, tačiau vyresnioji karta nukentėjo nuo karo. Vis tik, suteikdami erdvės jaunajai kartai išsakyti savo nuomonę, kurti ir iš naujo apibrėžti savo praeitį, gali duoti papildomos naudos ir vyresniajai kartai. Europos kultūros paveldo metų šūkis yra „kai praeitis susitinka su ateitimi“ – būtent tai ir stengiamės daryti užpildydami spragas tarp epochų ir stengdamiesi per jaunimą pasiekti vyresniąją kartą.