„Tastes of Danube“ – Duona suartina žmones

Norint tarp europiečių populiarinti vieningos ir taikios Europos idėją, reikia įtraukti paprastus žmones, – teigia EESRK pilietinės visuomenės premija apdovanotos organizacijos atstovė Eva Hrabal.

EESRK info: Ką Jums ir Jūsų organizacijai reiškia ši premija?

„Tastes of Danube“: Ši premija yra didžiulis mūsų pastangų siekiant visose Dunojaus regiono šalyse suburti įvairaus amžiaus, etninės kilmės ir socialinių sluoksnių žmones su duona susijusiai veiklai ir supažindinti juos su mūsų bendromis kultūrinėmis šaknimis Dunojaus regione ir Europoje pripažinimas. Tai svarbus daugelio šiame projekte dalyvavusių organizacijų ir žmonių, visų pirma savanorių, įvertinimas ir pagerbimas. Premija suteiks stiprų postūmį plėtojant Europos bendradarbiavimą ir kuriant kultūrinį „duonos kelią“ visoje Europoje. Ji stiprins įvairių kultūrų bendravimą Dunojaus regiono šalyse, skatins kitus prisijungti prie mūsų veiklos ir padės mums skleisti šią idėją Dunojaus regione ir visoje Europoje, taip įtraukiant dar daugiau žmonių.

Ką galėtumėte patarti kitoms organizacijoms, norinčioms pasiekti tokių veiklos ir programų rezultatų?

Turėdami viziją tarp europiečių populiarinti vieningos ir taikios Europos idėją, turite į šį procesą įtraukti paprastus žmones ir, visų pirma, turite tikėti savo vizija. Ieškokite šiai vizijai pritariančių partnerių ir finansinę paramą galinčių skirti organizacijų ir partnerių. Suraskite idėją, kuri padėtų įveikti kalbos barjerus pasitelkiant bendrą veiklą. Nuo pat pradžių lygiomis teisėmis įtraukite savanorius. Naudokitės skaitmeninės žiniasklaidos teikiamomis galimybėmis keistis informacija ir bendradarbiauti. Pradėkite nuo mažų dalykų ir įrodykite, kad sugebate – tada ateis ir sniego lavinos efektas.

Kaip šias konkrečias lėšas panaudosite siekdami toliau padėti bendruomenei?

Planuojame teikti struktūrinį finansavimą ir kartu remti atskirus renginius, siekiant į kultūrinį „duonos kelią“ įtraukti daugiau partnerių. Tikimės, kad premija padės mums susirasti daugiau rėmėjų – dideliems projektams reikalingas didelis finansavimas.

Koks, Jūsų nuomone, yra geriausias būdas užtikrinti, kad visos šalys saugotų savo kultūros paveldą ir juo didžiuotųsi, kartu kuo geriausiai pasinaudodamos Europos teikiama kultūrine įvairove?

Reikia užtikrinti, kad kultūros tradicijų ir kalbų įvairovė būtų matoma ir laikoma vertybe, praturtinančia mūsų bendrus namus – Europą. Reikia, kad žmonės suprastų, kad kasdieniame gyvenime mus sieja daug bendrų dalykų – mūsų istorija ir kultūra. Reikia skatinti žmonių tarpusavio ryšius ir bendradarbiavimą vykdant bendrą veiklą vakarų, rytų ir pietryčių šalyse, siekiant sumažinti išankstinį nusistatymą ir ugdyti europietišką sąmoningumą. Pasitelkiant naujoviškus metodus reikia užtikrinti Europos vertybių akivaizdumą. Būtina užtikrinti biudžetą nedidelio masto tarpvalstybiniams kultūros projektams ir galimybes sutelkti mažas, tačiau aktyvias pilietinės visuomenės organizacijas. Reikia užtikrinti, kad Europa taptų žmonių namais!