EESRK pilietinės visuomenės premija. Faktai ir skaičiai

Pilietinės visuomenės premija buvo įsteigta 2006 m. ir yra skiriama „už sėkmingiausias pilietinės visuomenės iniciatyvas“. Šiame konkurse, kuriame gali dalyvauti visos oficialiai Europos Sąjungoje įregistruotos pilietinės visuomenės organizacijos ir pavieniai asmenys, kasmet akcentuojamas vis kitas EESRK veiklos aspektas.

Minint 9-ąsias pilietinės visuomenės premijos įsteigimo metines, 2017 m. premija buvo skirta novatoriškiems projektams, kuriais skatinamas kokybiškas užimtumas ir verslumas, kovojama su atskirtimi užimtumo srityje ir šalinamos kliūtys patekti į darbo rinką žmonėms, kuriems reikalinga parama, pavyzdžiui, jaunimui, migrantų kilmės asmenims, ilgalaikiams bedarbiams, nuo darbo rinkos atitrūkusioms moterims, neįgaliesiems ir skurstantiems žmonėms.

2017 m. EESRK gavo 111 paraiškų iš 25 valstybių narių. 10 narių vertinimo komisija, kurią sudarė EESRK pirmininkas ir du pirmininko pavaduotojai, Darbdavių, Darbuotojų ir Įvairių interesų grupių pirmininkai, trys EESRK nariai (po vieną iš kiekvienos grupės) ir vienas išorės ekspertas, atrinko penkis geriausius projektus. Penki apdovanojimus pelnę projektai buvo paskelbti gruodžio 7 d. EESRK plenarinės sesijos metu Briuselyje surengtoje iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje. Šie projektai pasidalijo 50 000 EUR premiją.

Ankstesniais metais buvo apdovanotos iniciatyvos, skirtos pagerinti pabėgėlių ir migrantų gyvenimą, kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi, remti romų bendruomenes, skatinti tvaraus gyvenimo būdą ir žaliąsias darbo vietas, skatinti tinklaveiką, švietimo ir informavimo kampanijas bei ginti jaunimo interesus.

Išsamesnės informacijos apie 2017 m. pilietinės visuomenės premiją galima rasti čia. Vaizdo įrašą apie laimėjusius projektus galima pasižiūrėti čia. (sg/ac)