„REvive Greece“: Šis apdovanojimas leis mums kaip patikimiems partneriams sulaukti privačiojo sektoriaus paramos ir pradėti grandininę reakciją

Revive_1

Pasak vykdomojo direktoriaus Dimakarakos Theodore, labdaros susiejimas su paslauga, tenkinančia IRT įmonių poreikius ir IT įgūdžių paklausą rinkoje, padės „REvive Greece“ tapti tvaria ir pajėgia plėstis organizacija.

EESRK info: Prašytume paaiškinti, ką Jums ir Jūsų organizacijai reiškia ši premija.

REvive Greece“: Šis apdovanojimas – tai ir didelė garbė, ir pripažinimas, kad mūsų darbas daro tiesioginį poveikį žmonėms, kuriems reikia specialios paramos siekiant patekti į darbo rinką. Tikimės, kad didelis žiniasklaidos dėmesys, kurio sulaukėme gavę šią premiją, bus atspirties taškas, padėsiantis ne tik pritraukti galimų remtinų asmenų, bet ir užmegzti partnerystės ryšius su kitomis tą pačią viziją plėtojančiomis organizacijomis visoje Europoje. Be to, mūsų iniciatyva jau susidomėjo privatusis sektorius, o jis mūsų darbe gali atlikti svarbų vaidmenį.

Ką galėtumėte patarti kitoms organizacijoms, norinčioms pasiekti panašių veiklos ir programų rezultatų?

Esame tvirtai įsitikinę, kad bet kuri organizacija, siekianti daryti socialinį poveikį, privalo rasti sprendimą, kuris būtų naudingas visiems suinteresuotiesiems subjektams. Labdara yra esminis visuomenės solidarumo elementas, tačiau jeigu ją pavyksta susieti su sprendimu, kuris tenkina svarbių subjektų, galinčių jums padėti pasiekti savo tikslus, poreikius, iniciatyva įgyja potencialo tapti ilgalaike ir sparčiai plisti. Tai abipusiai naudinga būtent toms organizacijoms, kurios siekia ugdyti remiamų asmenų skaitmeninius įgūdžius, todėl turi glaudžiai bendradarbiauti su privačiuoju sektoriumi (t. y. IRT įmonėmis), nes šių itin paklausių įgūdžių labai trūksta.

Kaip gautas lėšas panaudosite siekdami toliau padėti bendruomenei?

Mūsų tikslas – plėsti savo veiklą ir padidinti besimokančiųjų skaičių, o tai nėra lengva. Mums reikia daugiau patalpų, kuriose galėtume įrengti klases ir instaliuoti daugiau įrangos. Tačiau labiausiai mums reikia tinkamų žmonių, kurie padėtų įdiegti sistemas ir procedūras, reikalingas organizacijai plečiantis. Gautomis lėšomis bus galima padengti dalį šių išlaidų, tačiau pats pripažinimas padės mums dar labiau, nes jis leis mums kaip patikimiems partneriams veikti kartu su privačiuoju sektoriumi ir pradėti grandininę reakciją.