„Pilietinės visuomenės premija padės mums užkariauti Europą“, – teigia „Progetto Quid“

Progetto Quid_1

Veronoje įsikūrusi socialinės ekonomikos įmonės ketina panaudoti pilietinės visuomenės premiją pažangesnei įrangai įsigyti, įdarbinti daugiau palankių sąlygų neturinčių asmenų, įgyti geresnių įgūdžių ir plėsti savo verslą už Italijos ribų. Už institucinius ryšius atsakinga įmonės atstovė Giulia Houston teigia, kad sėkmę lemia gebėjimas pasikliauti stipriais vietos tinklais.

EESRK info: Prašytume paaiškinti, ką Jums ir Jūsų organizacijai reiškia ši premija.

Šios premijos skyrimas „Quid“ yra garbė ir suteikia mums galimybę didinti savo patikimumą ir gerinti savo įvaizdį. Tai mums reiškia daug, nes artimiausioje ateityje ketiname užmegzti ryšius Europos lygmeniu, pavyzdžiui, su tarptautinėmis institucijomis ir finansuotojais, kurie galbūt nuspręs remti mūsų ateities planus.

EESRK Info: Ką galėtumėte patarti kitoms organizacijoms, norinčioms pasiekti panašių veiklos ir programų rezultatų? 

Steigdami „Quid“ gavome patarimą, kuris nulėmė mūsų sėkmę: svarbiausia – užmegzti tvirtus ryšius su vietos partneriais. Be to, visiems ketinantiems įgyvendinti panašius projektus patariame suburti visavertę, ryžtingą ir tikslų siekiančią komandą. Tai pagrindinis dalykas kuriant pagrindą, kuriuo remsis būsima įmonės veikla ir jos ateitis.

Kaip gautas lėšas panaudosite siekdami toliau padėti bendruomenei?

EESRK pilietinės visuomenės premijos lėšos bus skirtos mūsų gamybos struktūrai gerinti. Ketiname įsigyti įrenginių, leidžiančių „Quid“ dirbti daugiau žmonių: dirbdami su pažangia įranga daugiau „Quid“ darbuotojų galės įgyti geresnių įgūdžių ir praktikos tolesniam profesiniam tobulėjimui.