Nuoširdžiausi sveikinimai!

Spaudos skyrius linki laimingų ir kūrybiškų Naujųjų 2019-ųjų metų!

„Tegul 2019-ieji metai būna teisingumo, solidarumo ir lygybės metai“, – linki Isabel Caño Aguilar, už komunikaciją atsakinga pirmininko pavaduotoja.