Rumunijos pirmininkavimas ES: sanglauda – Europos vertybė

Rumunija perima pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai 2019 m. pirmajame pusmetyje, kai ES darbotvarkėje numatyti šie klausimai: debatai dėl Europos ateities, kurie kulminacinį tašką pasieks Sibiu aukščiausiojo lygio susitikime, nauja daugiametė finansinė programa (DFP) ir galiausiai, bet ne mažiau svarbūs, 2019 m. Europos Parlamento rinkimai.

Be to, Rumunijos ekspertai turės užbaigti derybas dėl daugybės teisės aktų, kuriuos šiuo metu svarsto Europos Parlamentas ir Taryba, kad iki dabartinės kadencijos pabaigos neliktų neišspręstų klausimų. Visa tai turės būti padaryta per rekordiškai trumpą laiką, kadangi Parlamento darbo pertrauka prasidės balandžio 18 d.

Pirmininkaujančios Rumunijos šūkis – „Sanglauda – bendra Europos vertybė“.

Po plačių konsultacijų su visuomene buvo nustatyti šie pirmininkaujančios Rumunijos prioritetai:

  • Europos konvergencija: ekonomikos augimas, sanglauda konkurencingumas ir susietis
  • Saugesnė Europa
  • Svarbesnis Europos vaidmuo pasaulyje
  • Bendrų vertybių Europa.

EESRK prisidės prie pirmininkavimo darbo ir debatų parengdamas savo nuomonių. Pirmininkavimo metu dėmesys sutelkiamas visų pirma į pilietinės visuomenės nuomonę ir indėlį į šiuos klausimus:

  • ES ateitis: nauda europiečiams ir Europos vertybių puoselėjimas
  • Socialinės ekonomikos įmonių indėlis kuriant darnesnę ir demokratiškesnę Europą
  • Europos filantropijos potencialo išnaudojimas
  • Žmonių švietimo apie Europos Sąjungą nauda
  • Sanglaudos politikos ateitis
  • Kaip makroregionai ir tarptautiniai branduoliai padeda didinti ekonominę konvergenciją ir konkurencingumą

Šios temos rodo, jog Rumunijos pirmininkavimui svarbiausia yra žmonės ir, žinoma, EESRK, kaip tiltas, jungiantis ES institucijas ir pilietinę visuomenę, pritaria šiam pasirinkimui. AD+ ...