EESRK ragina imtis platesnio masto kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemonių

Money laundering

EESRK palankiai vertina Komisijos pasiūlymą iš dalies pakeisti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą siekiant veiksmingiau kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu ES bankininkystės ir finansų sektoriuje, tačiau ragina imtis platesnio masto priemonių.

Komiteto nuomone, šie klausimai tampa vis pavojingesni institucijų ir viso sektoriaus stabilumo, saugumo ir reputacijos požiūriu. Todėl itin svarbu imtis papildomų priemonių.

„Naujausi bankininkystės skandalai parodė, kad ankstesni teisinės sistemos patobulinimai pakankamai nesustiprino taikomos tvarkos, kad būtų galima užbėgti už akių spartiems technologiniams pokyčiams ir finansinėms inovacijoms, kurios pažeidėjams suteikia naujų priemonių išnaudoti sistemą nusikalstamais tikslais. Todėl palankiai vertiname tai, kad Komisija skubiai ėmėsi spręsti šį klausimą“, – nurodė nuomonės šia tema pranešėjas Petr Zahradník.

Pageidautina būtų taikyti siūlomą laipsniško naujų priemonių įgyvendinimo , tačiau Komisijos pasiūlymas nėra pakankamai plataus užmojo ir reikia patikslinti keletą aspektų, pavyzdžiui, Europos bankininkystės institucijos (EBI) įgaliojimų apimtį. Siekiant veiksmingai spręsti šią problemą, reikės platesnio masto.

Be to, EESRK pabrėžia, kad reikėtų ne tik sustiprinti priežiūros institucijų veiksmų koordinavimą ir supaprastinti procedūras, bet ir koordinuoti operacijas su kitais atitinkamais subjektais.

Petr Zahradník nurodė: „Ši problema vis opesnė trečiųjų šalių atžvilgiu. Primygtinai raginame Komisiją tiksliau apibrėžti naujus ryšius, kuriuos turės palaikyti EBI ir kitos priežiūros institucijos, taip pat atitinkamos valstybių narių ir ypač trečiųjų šalių institucijos.“

Galiausiai reikia veiksmingiau vykdyti vidaus ir išorės komunikaciją. Geresnė išorės komunikacija gali turėti prevencinio poveikio. (jk)