Labai svarbu investuoti į netaršų judumą

Saugus ir netaršus judumas turi lemiamos reikšmės Europos ateičiai. 2018 m. lapkričio 15–16 d. Vienoje vykusioje aukšto lygio konferencijoje EESRK nariai įvertino dabartinę judumo Europos Sąjungoje padėtį ir dar kartą pabrėžė, kad tvirtas įsipareigojimas šiuo klausimu yra nepaprastai svarbus būsimam Europos transporto politikos plėtojimui.

TEN skyriaus pirmininkas Pierre Jean Coulon pabrėžė, kad labai svarbus nuolatinis visų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis, ypač rengiantis kitų metų Europos Parlamento rinkimams: „Jei mes visi – pilietinė visuomenė ir institucijų atstovai – dirbsime kartu, sukursime geresnę Europą. Mums reikia tvirto visų veikėjų įsipareigojimo netaršų judumą paversti realybe.“

Renginį organizavo TEN skyrius bendradarbiaudamas su Austrijos federaliniais geležinkeliais (ÖBB). Jame pilietinės visuomenės organizacijos, ekspertai, ES ir nacionalinio lygmens sprendimus priimantys asmenys rezultatyviai pasikeitė nuomonėmis. Diskusijų metu buvo įvardyti dabartiniai ir būsimi iššūkiai ir itin daug dėmesio skirta intermodalumui ir koridoriams, ekologiškam judumui ir problemoms miestų aglomeracijose. (mp)