„Be migrantų Europos ekonomikos ir socialiniam modeliui kyla grėsmė“, – teigia EESRK.

2018 m. gruodžio 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė nuomonę savo iniciatyva „Migracijos ir integracijos nebuvimo kaina“. Joje daugiausiai dėmesio skiriama imigracijos ir migrantų integracijos į kasdienį ES visuomenės gyvenimą poveikiui.

„Pakeiskime ES naratyvą apie migraciją pateikdami įtikinamų argumentų“, – sako nuomonės pranešėjas Pavel Trantina. Jo teigimu, mitus geriausia griauti pasinaudojant faktais pagrįstomis žiniomis.

Nuomonėje teigiama, kad imigracijos draudimo atveju Europoje sumažėtų žemės ūkio gamyba, žlugtų pramonės šakos, kiltų įtampa darbo rinkose, pensijų ir sveikatos priežiūros sistemos taptų netvarios, dar labiau sumažėtų gyventojų skaičius kaimo vietovėse ir susilpnėtų socialinė sanglauda.

Migracija negali sklandžiai vykti, jei migrantai nėra tinkamai integruojami į priimančiąją visuomenę. Savo nuomonėje EESRK nurodo šiuos migrantų neintegravimo scenarijaus pavojus ir sąnaudas: migrantų kvalifikacijos nepripažinimas ir nedeklaruojamo darbo augimas, nelygybė ir nevienodos galimybės naudotis paslaugomis, erdvinė segregacija, dėl kurios galiausiai galėtų pradėti formuotis getai, didesnis nusikalstamumas, rasizmo, ksenofobijos ir paramos kraštutinėms ideologijoms populiarėjimas (tiek migrantų bendruomenėse, tiek priimančioje visuomenėje).

EESRK teigia, kad „investicijos į migrantų integraciją yra geriausia draudimo nuo galimų būsimų sąnaudų, problemų ir įtampos priemonė“.

„Būtina socialines diskusijas grįsti argumentais ir duomenimis, kad būtų kovojama su netikromis naujienomis apie migraciją ir su jos stereotipais, – pridūrė nuomonės bendrapranešėjis José Antonio Moreno Díaz. – Parodykime ES visuomenei, kad imigrantai jungiasi ir, tikimasi, artimiausiu metu toliau jungsis prie mūsų visuomenės. Tai kolektyvinė ir bendra užduotis, kurią įgyvendinant turėtų dalyvauti visi pilietinės visuomenės sektoriai.“

Atsižvelgiant į Marakeše (Marokas) priimtą Pasaulinį susitarimą dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos, EESRK raginimas valstybėms narėms grąžinti migracijai jos svarbą ir reikšmę tampa dar aktualesnis. Nederėtų leisti, kad ekstremistinės jėgos migracijos reiškinį paverstų problema: migracija yra išteklius, o valstybės narės turi atitinkamai juo naudotis. (ddl)