Moterys – didžiausia revoliucinė jėga verslo pasaulyje

parengė EESRK Darbdavių grupė

Dėl vyrų ir moterų užimtumo lygio skirtumo Europa kasmet praranda 370 mlrd. EUR. Be to, statistiškai įrodyta, kad bendrovės, kurių valdybose yra tinkamas abiejų lyčių atstovavimas, pasiekia geresnių rezultatų. Tuomet kodėl, kaip prognozuoja Pasaulio ekonomikos forumas, ekonominės lyčių nelygybės pasauliniu lygmeniu panaikinimui gali prireikti dar 217 metų? Gruodžio 17 d. aukšto lygio verslo pasaulio, politikos ir nevyriausybinių organizacijų pranešėjai susitiko su Darbdavių grupės nariais aptarti, kaip pasinaudoti didžiulėmis galimybėmis, kurių moterys galėtų suteikti Europos ekonomikai.

Dvi podiumo diskusijų grupės nagrinėjo, kaip Europos verslo ir politikos sektoriuose įgalinti moteris, ir padarė šias išvadas:

  • reikalingi sektini pavyzdžiai, parodantys moterims, kaip užsitikrinti sėkmę vadovaujančiose pozicijose ir sektoriuose, kuriuose tradiciškai dominuoja vyrai;
  • „investicijos, skiriamos atsižvelgiant į lyčių aspektą“ (angl. gender-lens investing) yra investicijos, kuriomis siekiama finansinės grąžos kartu skatinant lyčių lygybę. Šios investicijų formos skatinimas gali padėti įgalinti moteris verslo sektoriuje. Be to, reikia propaguoti moters investuotojos vaidmenį;
  • lyčių lygybės srityje reikia daugiau skaidrumo ir informacijos. „Equileap“ paskelbta Pasaulinė lyčių lygybės ataskaita () ir „European Women on Boards – Ethics & Boards“ nustatytas Europos lyčių įvairovės indeksas padeda spręsti šią problemą;
  • šiuo metu finansavimo projektuose dalyvauja nedaug moterų. Šiame kontekste būtų naudinga sukurti moterims skirtą investicinį fondą arba esamų fondų veikloje daugiau dėmesio skirti moterų įtraukimui;
  • šioje srityje labai reikalingas ryšių mezgimas ir geriausios praktikos mainai. Tačiau įgyvendinant ES iniciatyvas neretai yra sudėtinga tai užtikrinti vietos lygmeniu.

Konferencijai vadovavusi Violeta Jelic apibendrino posėdžio išvadas nurodydama, kad didelis rezultatų skaičius ir jų įvairovė rodo, kad šioje srityje dar daug ką reikia aptarti. Vis dėlto diskusijų tikslas buvo aiškus – išnaudoti revoliucinę moterų jėgą kuriant stipresnę Europos ekonomiką. Pagrindinio renginio pranešėjo Ricko Zedniko teigimu, „su lytimi susiję stereotipai pernelyg ilgai neleido mums pasinaudoti visu turimu potencialu. Nekreipti dėmesio į lytį reiškia ignoruoti mūsų laukiančias galimybes.“ (lj)