Tarptautinė migrantų diena

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Gruodžio 18 d. minima Tarptautinė migrantų diena suteikia galimybę pristatyti naujus svarstymus, kurie grindžiami migracijos, kaip įprasto bet kurios bendruomenės veiksnio, supratimu.

Remiantis TDO ataskaita, darbuotojų migrantų skaičius pasaulyje siekia 164 mln., iš kurių 87 proc. priklauso didžiausio našumo amžiaus grupei. Tai rodo, kad kai kurios kilmės šalys praranda produktyviausius savo darbuotojus.

Darbuotojų grupė pritaria TDO minčiai, kad tarptautinė darbo jėgos migracija yra politinis prioritetas: visame pasaulyje būtini veiksmai kilmės šalių, kelionės tikslo šalių ir ypač pačių darbuotojų migrantų labui. Todėl ji palankiai vertina neseniai pasirašytą JT Pasaulinį susitarimą dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos.

Darbuotojų grupei susirūpinimą kelia stiprėjantis priešiškumas migrantams. Pilietinės visuomenės dalyviai, kurie paprastai pirmieji užpildydavo vyriausybių paliktas spragas teikdami paramą ir palengvindami migrantų integraciją, dabar vis dažniau ir vis didesniame skaičiuje valstybių narių susiduria su kliūtimis.

Darbuotojų grupei nerimą kelia rinkėjų vis labiau remiamos kraštutinės dešiniosios politinės jėgos. Neretai demagogija, rasizmu ir ksenofobija paremta retorika jos kursto neapykantą migrantams.

Raginame ES ir nacionalinės politikos formuotojus spręsti klausimus, kurie piliečiams iš tikrųjų rūpi, šiuo tikslu šalinant nelygybę politinėmis priemonėmis, kurios skatintų kurti kokybiškas darbo vietas ir užtikrintų deramą darbo užmokestį bei didesnį socialinį teisingumą. Turime būti pasirengę užkirsti kelią neapykantą kurstančių kalbų skleidimui artėjančiuose nacionaliniuose ir Europos Parlamento rinkimuose tokiam požiūriui pasipriešindami dialogu, pagrįstu mūsų pamatinėmis vertybėmis.

Gruodžio mėn. vykusioje plenarinėje sesijoje EESRK priėmė itin aktualią nuomonę Migracijos nebuvimo kaina, kurioje pabrėžiama, kad be migracijos nebūtų ekonomikos ir socialinio augimo, o tai darytų neigiamą poveikį valstybių narių ekonomikai (José Antonio Moreno Díaz yra šio straipsnio autorius ir nuomonės bendrapranešėjis). (mg)