EUROMED aukščiausiojo lygio susitikimas. Norint užtikrinti stabilumą ir saugumą regione, itin svarbu investuoti į žmogiškąjį kapitalą.

2018 m. gruodžio 17–18 d. Turine į kasmetinį EUROMED ekonomikos ir socialinių reikalų tarybų ir panašių institucijų aukščiausiojo lygio susitikimą susirinko Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių pilietinei visuomenei atstovaujančių institucijų nariai. Jie aptarė švietimo ir mokymo klausimus regione.

Nors kiekviena šalis susiduria su vis kitais iššūkiais, nes švietimo ir mokymosi galimybės regione labai skiriasi, bendrai sutariama, kad investicijos į žmogiškąjį kapitalą yra būtinos siekiant užtikrinti ne tik atitinkamų šalių darnų vystymąsi, bet ir stabilumą bei saugumą regione.

Remiantis naujausiais duomenimis, EUROMED regiono darbo rinka apskritai veikia prastai, sukuriamas ribotas darbo vietų skaičius, užimtumo lygis yra nedidelis, jaunimo ir moterų dalyvavimas darbo rinkoje yra itin mažas (moterų užimtumas vidutiniškai sudaro mažiau nei 25 proc.) ir gausėja nesimokančių ir nedirbančių asmenų bei asmenų, kuriems gresia atskirtis. Todėl švietimo ir mokymo sektorius raginamas atlikti pagrindinį vaidmenį žmonėms suteikiant tinkamų įgūdžių.

Dalyviai aptarė švietimo problemas regione ir prisidėjo prie bendrų pastabų, kurios bus įtrauktos į išsamią ataskaitą, kuri bus nusiųsta jų atstovaujamų šalių vyriausybėms. Diskusijos metu pateikta pasiūlymų sustiprinti švietimo, profesinio rengimo ir mokymosi visą gyvenimą sistemą visose EUROMED šalyse įgyvendinant projektą, skirtą kurti tvirtesnę demokratiją, stabilesnę ekonomiką ir lygiateisiškesnę visuomenę. (dgf)