ES žaliosios teisėkūros įgyvendinimas turi tapti prioritetu

Prastas, susiskaidęs ir netolygus ES aplinkos apsaugos teisėkūros įgyvendinimas valstybėse narėse mažina žmonių pasitikėjimą jos veiksmingumu. ES ir valstybės narės privalo teikti pirmenybę tinkamam jos įgyvendinimui.

Savo pranešime , parengtame Europos Parlamentui, EESRK pateikia rekomendacijų, kaip įveikti trūkumus vietoje ir užpildyti teisėkūros spragas, dėl kurių gali kilti įgyvendinimo problemų.

EESRK mano, kad Komisija turėtų ne tik siūlyti teisės aktus, bet ir palengvinti bei remti jų įgyvendinimą, taip pat nagrinėti taisyklių nesilaikymo priežastis, pavyzdžiui, oportunizmą ar politinės valios trūkumą. „Vien neprivalomos priemonės negali būti vienintelė geresnio aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi strategija, – pabrėžė pranešėjas Arnaud Schwartz. – Taip pat reikalingos stipresnės įgyvendinimo užtikrinimo priemonės.“

Be to, ES turi sistemingai užtikrinti, kad importuojami produktai taip pat atitiktų jos socialinių ir aplinkos teisės aktų reikalavimus. „Tik “, – teigė A. Schwartz.

2019 m. sausio 22 d. A. Schwartz. šį pranešimą perskaitys Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto (ENVI) posėdyje. (sma)