„Praeitis yra gera mokytoja, tačiau netinkama kryptis ateičiai“

Gruodžio mėn. EESRK plenarinėje sesijoje Europos Komisijos pirmasis pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans kalbėjo apie teisinę valstybę ir darnią Europą.

Turime siekti naujų ateities perspektyvų Europai, arba, kaip mes tai vadiname, renESanso. Kad sulauktume didesnės piliečių paramos, svarbu sutelkti dėmesį į galimybes, o ne riziką“, – diskusijos pradžioje teigė EESRK pirmininkas Luca Jahier.

Savo kalboje F. Timmerman nurodė, kad teisinės valstybės principas yra Europos Sąjungos pagrindas, ir įspėjo dėl nesėkmių. „Pastebime autokratinių tendencijų, kai demokratija atsisuka prieš teisinę valstybę, o vyriausybės pasinaudoja neseniai vykusiuose rinkimuose surinkta balsų dauguma, kad sumažintų teismų sistemos nepriklausomumą“, – nurodė F. Timmerman. Jis pasmerkė neseniai Vengrijoje nepasitarus su profesinėmis sąjungomis priimtą įstatymą, pagal kurį darbuotojų bus prašoma dirbti iki 400 valandų viršvalandžių per metus. Jis taip pat pareiškė gilų susirūpinimą dėl Lenkijos mėginimo uždrausti advokatams prašyti Europos Teisingumo Teismo pagalbos, kai bylos kelia abejonių.

Pilietinės visuomenės dalyvavimas pereinant prie darnios Europos

Kalbėdamas apie subsidiarumą, F. Timmermans padėkojo Komitetui už jo atliekamą reikšmingą vaidmenį įvairių suinteresuotųjų subjektų platformoje, kuri galėtų būti pavyzdžiu būsimam pilietinės visuomenės dalyvavimui, pavyzdžiui, platformose dėl energetikos pertvarkos, plastikų, apmokestinimo, socialinės apsaugos, nelygybės, kai tik prireikia sustiprinti dialogą. „Pasiekėme bendrą sutarimą ir gerų rezultatų, tačiau dar reikia daug nuveikti“, – teigė Frans Timmermans.

Apmokestinimas ir socialinis ramstis – pagrindinės socialinio tvarumo priemonės

Naujos sudėties Komisija turės sudaryti tikslią programą, kuri užtikrintų, kad didelės įmonės mokesčius mokėtų ten, kur jos gauna pelną, ir skatintų valstybes nares dirbti socialinio ramsčio srityje.

Turime įtraukti “, – pabrėžė Frans Timmermans. „Deja, augant nelygybei pernelyg daug žmonių žvalgosi atgal, tačiau, nors praeitis yra gera mokytoja, “, – sakė jis ir kalbą baigė Jeano Jaurèso citata: „Tik tekėdama į jūrą upė lieka ištikima savo šaltiniams.“ (sma)