Pilietinės visuomenės atstovai prašo Juodkalnijos dėti daugiau pastangų migracijos ir žiniasklaidos laisvės srityse

Event banner

Briuselyje vykusiame 12-ajame ES ir Juodkalnijos pilietinės visuomenės jungtinio konsultacinio komiteto (JKK) posėdyje pilietinės visuomenės organizacijų atstovai aptarė derybų dėl Juodkalnijos stojimo į ES padėtį. Baigiamojoje bendrojoje deklaracijoje teigiamai įvertinta tai, kad 2018 m. Juodkalnijos ekonomika augo sparčiau, o nedarbo lygis mažėjo.

Kita vertus, JKK išreiškė susirūpinimą dėl žiniasklaidos laisvės Juodkalnijoje ir politinio kišimosi į nacionalinio visuomeninio transliuotojo veiklą, taip pat akcentavo, kad nedaug pasistūmėta tiriant smurto prieš žurnalistus atvejus.

Kalbant apie įsisteigimo laisvę ir laisvę teikti paslaugas, JKK pripažino Juodkalnijos padarytą didelę pažangą derinant savo nacionalinės teisės aktus su ES teisės aktais, tačiau paragino Juodkalnijos valdžios institucijas atkreipti dėmesį į vykstančias diskusijas su ES dėl paslaugų dokumentų rinkinio. JKK taip pat teigiamai įvertino valdžios institucijų ir NVO bendradarbiavimo tarybos įsteigimą ir pabrėžė, kad pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimas formuojant politiką ir vykdant derybas dėl stojimo į ES yra labai svarbus.

JKK tvirtai remia sėkmingas Juodkalnijos pastangas suderinti savo nacionalinės teisės aktus su ES acquis teisėtos ir neteisėtos migracijos bei prieglobsčio srityje, tačiau bendrojoje deklaracijoje teigiama, kad Juodkalnija privalo toliau „stiprinti savo migracijos valdymo pajėgumus“. JKK taip pat teigiamai įvertino Juodkalnijos paramą neseniai Marakeše pasirašytam JT Pasauliniam susitarimui dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos. (dgf)