Patikimais faktais ir informacija pagrįstas geresnis informavimas apie Europą

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

EESRK grupė „Įvairovė Europa“ neseniai susitiko su Europos investicijų banko (EIB) ir Eurostato atstovais, kad sužinotų patikimų faktų ir gautų informacijos, reikalingos norint nacionalinėms ir regioninėms organizacijoms bei Europos piliečiams paaiškinti ES narystės privalumus. Užtikrinant, kad piliečiai ir mūsų demokratinės institucijos galėtų naudotis patikima ir aukštos kokybės informacija, galima pagrįsti politiką, numatyti visuomenės iššūkius ir diegti inovacijas.

EIB vykusio susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta:

  • naujam Investicijų planui Europai ir Europos strateginių investicijų fondui (ESIF),
  • (2021–2027 m.) programos „InvestEU“ pagrindiniams principams ir tikslams,
  • EIB veiklai už ES ribų, įskaitant Afriką,
  • diskusijoms su Eurostato atstovais, visų pirma dėl jų darbo didžiųjų duomenų ir gyvenimo kokybės rodiklių (ne tik BVP) srityse.

Pagrindinius pranešimus skaitė EIB pirmininkas Werner Hoyer, ESIF grupės valdantysis direktorius Wilhelm Molterer, Daugiametės finansinės programos grupės atstovė Eva Rømer, EIB ekspertas Yohann Chaigneau, Eurostato direktorius Barredo Capelot ir kiti.

Diskusijose atkreiptas dėmesys į būsimo EIB, Eurostato ir EESRK grupės „Įvairovė Europa“ konstruktyvaus bendradarbiavimo galimybes. (cl)