EESRK ir Europos Parlamentas suvienija jėgas, kad paskatintų dalyvavimą Europos Parlamento rinkimuose

EESRK ir Europos Parlamento pirmininkai Luca Jahier ir Antonio Tajani pasirašė bendrą deklaraciją, kurioje abi institucijos įsipareigoja vykdyti bendrą veiklą, kad padidintų informuotumą apie 2019 m. Europos Parlamento rinkimus ir paskatintų juose dalyvauti.

Pasirašymo ceremonijoje Luca Jahier pasakė: „Labai džiaugiuosi galėdamas dirbti su pirmininku A. Tajani, kad įtvirtintume mūsų demokratijos modelio moralinius pamatus. ThisTimelmVoting, taip, bet mums, EESRK, tai ir „ThisTimeIamActing“.“

: bus surengtos trys didelės informuotumo didinimo kampanijos; EESRK aktyviai dalyvaus rinkimų kampanijoje, ypatingą dėmesį skirdamas socialinėms medijoms.

: visa pagrindinė EESRK organizuojama veikla apims informuotumo apie rinkimus didinimą, ypač 2019 m. pradžioje Briuselyje rengiamą EESRK piliečių konventą.

: 2019 m. renginyje „Tavo Europa, tavo balsas!“ (YEYS), kuriam sukanka 10 metų, daugiausia dėmesio bus skiriama jaunimo dalyvavimui Europos rinkimuose, o renginį kovo mėn. pradės pirmininkas Luca Jahier ir pirmininkas Antonio Tajani.

: EESRK ir Parlamentas bendradarbiaus nacionalinių ir vietos platinimo kanalų srityje ir sieks spaudoje nušviesti ir viešinti atrinktus vietos veiksmus valstybėse narėse. (dgf)