Pilietinė visuomenė turėtų imtis vadovaujančio vaidmens ir puoselėti Europos vertybes, kurioms šiuo metu iškilusi grėsmė

2018 m. lapkričio 22–23 d. Atėnuose vykusiame 12-ąjame EESRK pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminare „Europos vertybių įtvirtinimas“ dalyvavo dvylika pranešėjų, įskaitant žurnalistus ir akademinės bendruomenės atstovus, iš 12 ES šalių.

EESRK pirmininkas Luca Jahier priminė dalyviams Europos vertybių svarbą paprastiems žmonėms – darbuotojams ir darbdaviams, jauniems ir seniems, bedarbiams ir specialiųjų poreikių turintiems asmenims, migrantams ir kitoms mažumoms. „Man visiškai akivaizdu, kad Europos vertybės turi įveikti neliberalumąf ir bet kokius kitus ardančius veiksnius, nes būtent mūsų vertybių dėka Europa tapo geresne vieta.“ Savo pirmininkavimo laikotarpiui Luca Jahier pasirinko šūkį „renESansas“, nes , – baigdamas pasakė jis.

Renginio organizatorė – už komunikaciją atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja Isabel Cano – atkreipė dėmesį į Sutartyse įtvirtintas Europos vertybes ir pabrėžė: Tačiau turime savęs paklausti, ar pakankamai rimtai laikėmės šių įsipareigojimų. Ar dedame pakankamai pastangų socialinei ir Europos sanglaudai užtikrinti? Ar dedame pakankamai pastangų lygybei skatinti, užtikrinti realias ateities perspektyvas savo jaunimui ir kasdieniam žmonių gyvenimui gerinti? Ar valstybių narių solidarumas pakankamai tvirtas?

Graikijos užsienio reikalų ministras Europos reikalams J. Katrougkalos atkreipė dėmesį į migrantus, kurie tapo šiuolaikiniais atpirkimo ožiais demagogams, norintiems nukreipti dėmesį nuo realių Europos visuomenės patiriamų problemų, t. y. griežto taupymo politikos ir didėjančios nelygybės, dėl kurios turtingieji dar labiau lobsta, o vargšai dar labiau brenda į skurdą. „1960 m. didžiausias mokesčio tarifas 1 mln. EUR pajamų buvo 60 proc, o dabar – 30 proc. , – teigė J. Katrougkalos.

Artimiausiomis savaitėmis EESRK interneto svetainėje bus paskelbta ataskaita, kurioje pristatomi svarbiausi nustatyti faktai. (sma)