Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Užmigę demokratijoje pabunda diktatūroje

Demokratija yra gležnas augalas, kurį reikia puoselėti – tai kasdienė užduotis tiems, kurie mano, kad daugumą sprendimų padės rasti debatai, kompromisai ir išsami komunikacija. Tokiu atveju demokratijai Europoje gresia pavojus.

Pastaruosius dešimt metų vadovai grūmėsi su krizėmis, kurios Europą užklupo kiek netikėtai. Pirmiausia kilo finansų krizė, po jos sekė ekonomikos ir socialinė krizė – ir lyg to nepakaktų – vadinamoji migracijos krizė, ilgam prislėgusios Europos visuomenės nuotaiką.

Trumpai

EESRK ir Europos Parlamentas suvienija jėgas, kad paskatintų dalyvavimą Europos Parlamento rinkimuose

EESRK ir Europos Parlamento pirmininkai Luca Jahier ir Antonio Tajani pasirašė bendrą deklaraciją, kurioje abi institucijos įsipareigoja vykdyti bendrą veiklą, kad padidintų informuotumą apie 2019 m. Europos Parlamento rinkimus ir paskatintų juose dalyvauti.

#COP24. EESRK pirmininkas Luca Jahier ragina keisti ES klimato politikos veiksmų valdymą

Nevyriausybiniai ir subnacionaliniai subjektai iki šiol atliko lemiamą vaidmenį įgyvendinant klimato politikos veiksmus, tačiau jiems dažnai tenka susidurti su neįveikiamomis kliūtimis. 2018 m. gruodžio 2–14 d. Katovicuose (Lenkijoja) vykusioje 24-ojoje klimato kaitos konferencijoje (COP 24) EESRK pirmininkas Luca Jahier pabrėžė, kaip skubu yra spręsti klimato kaitos problemą, ir akcentavo, kad Europai reikia naujo tvarumo mechanizmo, kuris apimtų ir daugiasubjektį valdymą.

EUROMED aukščiausiojo lygio susitikimas. Norint užtikrinti stabilumą ir saugumą regione, itin svarbu investuoti į žmogiškąjį kapitalą.

2018 m. gruodžio 17–18 d. Turine į kasmetinį EUROMED ekonomikos ir socialinių reikalų tarybų ir panašių institucijų aukščiausiojo lygio susitikimą susirinko Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių pilietinei visuomenei atstovaujančių institucijų nariai. Jie aptarė švietimo ir mokymo klausimus regione.

Pilietinės visuomenės atstovai prašo Juodkalnijos dėti daugiau pastangų migracijos ir žiniasklaidos laisvės srityse

Event banner

Briuselyje vykusiame 12-ajame ES ir Juodkalnijos pilietinės visuomenės jungtinio konsultacinio komiteto (JKK) posėdyje pilietinės visuomenės organizacijų atstovai aptarė derybų dėl Juodkalnijos stojimo į ES padėtį. Baigiamojoje bendrojoje deklaracijoje teigiamai įvertinta tai, kad 2018 m. Juodkalnijos ekonomika augo sparčiau, o nedarbo lygis mažėjo.

Labai svarbu investuoti į netaršų judumą

Saugus ir netaršus judumas turi lemiamos reikšmės Europos ateičiai. 2018 m. lapkričio 15–16 d. Vienoje vykusioje aukšto lygio konferencijoje EESRK nariai įvertino dabartinę judumo Europos Sąjungoje padėtį ir dar kartą pabrėžė, kad tvirtas įsipareigojimas šiuo klausimu yra nepaprastai svarbus būsimam Europos transporto politikos plėtojimui.

„Liūdesio suvienyti“. Prisimenant Gdansko merą Pawełą Adamowiczių

EESRK pirmininkas Luca Jahier ir už komunikaciją atsakinga pirmininko pavaduotoja Isabela Caño pagerbė Gdansko mero Paweło Adamowicziaus, mirusio nuo sužalojimų, patirtų per žiaurų išpuolį 2019 m. sausio 13 d. atviro labdaros renginio metu, atminimą. Atminimo ceremonija įvyko sausio 15 d. Briuselyje esplanadoje „Solidarność.

20 metų kaip Gdansko meras P. Adamowiczius gynė Europos ir demokratines vertybes ir dialogą, Gdansko miestą pavertė dinamiška ir atvira vieta. Jis padėjo stiprinti demokratiją Lenkijoje ir Europoje. (ehp)

Seminaras žurnalistams artėjant 2019 m. Europos Parlamento rinkimams

2018 m. gruodžio mėn. EESRK spaudos skyrius surengė antrąjį EESRK seminarą žurnalistams, kad suteiktų galimybę iš visos Europos susirinkusiems žiniasklaidos atstovams susipažinti su Komiteto darbu, jo nariais ir indėliu į europiečių kasdienį gyvenimą.

Nuoširdžiausi sveikinimai!

Spaudos skyrius linki laimingų ir kūrybiškų Naujųjų 2019-ųjų metų!

„Tegul 2019-ieji metai būna teisingumo, solidarumo ir lygybės metai“, – linki Isabel Caño Aguilar, už komunikaciją atsakinga pirmininko pavaduotoja.

EESRK naujienos

„Praeitis yra gera mokytoja, tačiau netinkama kryptis ateičiai“

Gruodžio mėn. EESRK plenarinėje sesijoje Europos Komisijos pirmasis pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans kalbėjo apie teisinę valstybę ir darnią Europą.

„Be migrantų Europos ekonomikos ir socialiniam modeliui kyla grėsmė“, – teigia EESRK.

2018 m. gruodžio 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė nuomonę savo iniciatyva „Migracijos ir integracijos nebuvimo kaina“. Joje daugiausiai dėmesio skiriama imigracijos ir migrantų integracijos į kasdienį ES visuomenės gyvenimą poveikiui.

Pilietinė visuomenė turėtų imtis vadovaujančio vaidmens ir puoselėti Europos vertybes, kurioms šiuo metu iškilusi grėsmė

2018 m. lapkričio 22–23 d. Atėnuose vykusiame 12-ąjame EESRK pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminare „Europos vertybių įtvirtinimas“ dalyvavo dvylika pranešėjų, įskaitant žurnalistus ir akademinės bendruomenės atstovus, iš 12 ES šalių.

EESRK remia nevalstybinių subjektų kovos su klimato kaita finansavimo forumą

ES tenka labai svarbus vaidmuo koordinuojant ir finansuojant nacionalines ir regionines pastangas kovoti su klimato kaita. Ji remia principu „iš apačios į viršų“ pagrįstą kovą su klimato kaita visame pasaulyje, tačiau Europoje galima nuveikti daug daugiau. Nuomonėje Nevalstybinių subjektų galimybių pasinaudoti kovos su klimato kaita finansavimu gerinimas, kurią parengė Cillian Lohan, EESRK

 

ES žaliosios teisėkūros įgyvendinimas turi tapti prioritetu

Prastas, susiskaidęs ir netolygus ES aplinkos apsaugos teisėkūros įgyvendinimas valstybėse narėse mažina žmonių pasitikėjimą jos veiksmingumu. ES ir valstybės narės privalo teikti pirmenybę tinkamam jos įgyvendinimui.

EESRK ragina imtis platesnio masto kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemonių

Money laundering

EESRK palankiai vertina Komisijos pasiūlymą iš dalies pakeisti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą siekiant veiksmingiau kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu ES bankininkystės ir finansų sektoriuje, tačiau ragina imtis platesnio masto priemonių.

Pramonė 5.0 lems naują žmonių ir mašinų bendradarbiavimo modelį

Nors pramonė 4.0 tebėra palyginti nauja koncepcija, daugelis specialistų jau paskelbė penktąją pramonės revoliuciją, kuri lems naują žmonių ir mašinų bendradarbiavimo ir sąveikos modelį. Tai viena pagrindinių Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) Pramonės permainų konsultacinės komisijos lapkričio 22 d. suorganizuotos konferencijos išvadų.

Rumunijos pirmininkavimas ES: sanglauda – Europos vertybė

Rumunija perima pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai 2019 m. pirmajame pusmetyje, kai ES darbotvarkėje numatyti šie klausimai: debatai dėl Europos ateities, kurie kulminacinį tašką pasieks Sibiu aukščiausiojo lygio susitikime, nauja daugiametė finansinė programa (DFP) ir galiausiai, bet ne mažiau svarbūs, 2019 m. Europos Parlamento rinkimai.

Grupių naujienos

Moterys – didžiausia revoliucinė jėga verslo pasaulyje

parengė EESRK Darbdavių grupė

Dėl vyrų ir moterų užimtumo lygio skirtumo Europa kasmet praranda 370 mlrd. EUR. Be to, statistiškai įrodyta, kad bendrovės, kurių valdybose yra tinkamas abiejų lyčių atstovavimas, pasiekia geresnių rezultatų. Tuomet kodėl, kaip prognozuoja Pasaulio ekonomikos forumas, ekonominės lyčių nelygybės pasauliniu lygmeniu panaikinimui gali prireikti dar 217 metų? Gruodžio 17 d. aukšto lygio verslo pasaulio, politikos ir nevyriausybinių organizacijų pranešėjai susitiko su Darbdavių grupės nariais aptarti, kaip pasinaudoti didžiulėmis galimybėmis, kurių moterys galėtų suteikti Europos ekonomikai.

Tarptautinė migrantų diena

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Gruodžio 18 d. minima Tarptautinė migrantų diena suteikia galimybę pristatyti naujus svarstymus, kurie grindžiami migracijos, kaip įprasto bet kurios bendruomenės veiksnio, supratimu.

 

Patikimais faktais ir informacija pagrįstas geresnis informavimas apie Europą

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

EESRK grupė „Įvairovė Europa“ neseniai susitiko su Europos investicijų banko (EIB) ir Eurostato atstovais, kad sužinotų patikimų faktų ir gautų informacijos, reikalingos norint nacionalinėms ir regioninėms organizacijoms bei Europos piliečiams paaiškinti ES narystės privalumus. Užtikrinant, kad piliečiai ir mūsų demokratinės institucijos galėtų naudotis patikima ir aukštos kokybės informacija, galima pagrįsti politiką, numatyti visuomenės iššūkius ir diegti inovacijas.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

2019 m. Europos Parlamento rinkimai: renginyje „Tavo Europa, tavo balsas“ (YEYS) žodis suteikiamas Europos jaunimui

Kovo mėn. iš visos Europos į Briuselį atvykę trisdešimt trijų mokyklų atstovai pasidalys savo nuomone ir aptars su artėjančiais Europos Parlamento rinkimais siejamas viltis ir lūkesčius. Jie pateiks tris pasiūlymus, atspindinčius pačius svarbiausius jaunosios kartos prioritetus, kuriuos turės svarstyti Europos Parlamentas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) užtikrins, kad šie pasiūlymai pasiektų teisės aktų leidėjus.

EESRK eksponuojama fotografijų paroda skatina keisti požiūrį į negalią

2018 m. EESRK kultūros programa baigėsi fotografijų paroda „Kartu už įtrauktį“. Joje eksponuojama 10 apdovanotų fotografijų, kuriose pozityviai atskleidžiama, kaip neįgalieji aktyviai kuria savo gyvenimą.