Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Mieli skaitytojai,

didžiuojuosi galėdamas Naujuosius metus pradėti pranešdamas jums, kad visoje Europoje galėsite susipažinti su mūsų nauju visiškai skaitmeniniu EESRK info 23 kalba! Nuo šiol naujienlaiškį galėsite skaityti naudodamiesi išmaniuoju telefonu, planšetiniu, nešiojamuoju ar biuro kompiuteriu. Tai mes ir vadiname šiuolaikine žiniasklaida! Nors internete vyrauja tendencija „viena kalba tinka visiems“, jūs turėsite galimybę šį leidinį skaityti ir savo pasirinkta kalba.

Įsidėmėtinos datos

02/02/2018 Briuselis
viešasis klausymas dėl socialinės ekonomikos įmonių indėlio integruojant migrantus
08/02/2018 Roma, Italija
viešasis klausymas dėl ES MVĮ rėmimo politikos veiksmingumo
13/02/2018 - 15/02/2018 Briuselis
EESRK plenarinė sesija

Trumpai

Ateitis priklauso vertybių ekonomikai

2nd Open Eyes Economy Summit in Krakow

Lapkričio 14–15 d. Krokuvoje vykusiame 2-ajame „Open Eyes Economy“ aukščiausiojo lygio susitikime visi suinteresuotieji subjektai buvo raginami diskutuoti ir peržiūrėti ekonomikos praktiką ir mąstyseną siekiant atremti esamus ir būsimus iššūkius ir užtikrinti stabilumą.

 

 

Pilietinė visuomenė pageidautų būti priešakyje kuriant Europos ateitį

Reaguojant į didėjančią nelygybę, pasitikėjimo ir tikėjimo stiprinimas ir teisingo perėjimo visiems užtikrinimas turėtų būti vienas pagrindinių bet kokios būsimos Europos strategijos prioritetų. Pilietinės visuomenės įsitikinimu, ji turi dalyvauti kuriant, valdant ir įgyvendinant šią naują ilgalaikę strategiją. Tai buvo pagrindinė svarbaus EESRK iniciatyvinio komiteto renginio – lapkričio 27–28 d. Budapešte surengtos konferencijos Perėjimas prie Europos po 2020 m. – idėja.

Lisabonos aukščiausiojo lygio susitikime EESRK narė Catelijne Muller dirbtinio intelekto srityje parėmė požiūrį „valdo žmogus“

Kas bus, jei netrukus algoritmai spręs, ar tam tikram asmeniui suteikti paskolą, hipotekos paskolą, apdrausti jo sveikatą, suteikti darbą ar net persodinti širdį? Argi nenorėtumėte būti tikri, kad duomenys, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas, yra saugūs, išsamūs, objektyvūs ir apsaugoti nuo programišių?

Investicijos į mokymus žemės ūkio ir maisto srityje gali padėti Viduržemio jūros regiono vystymuisi ateityje

Lapkričio 16 d. EESRK Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyriaus (NAT) biuras surengė pažintinę kelionę į Viduržemio jūros agronomijos institutą CIHEAM Saragosoje (IAMZ) ir vietos žemės ūkio kooperatyvus Aragone (Ispanija). 

 

„Vienybė“ – Estijos skaitmeninis kupolas EESRK

2017 m. gruodžio mėn. EESRK pagrindiniuose rūmuose buvo galima apžiūrėti mėlyną kupolo formos instaliaciją pavadinimu „Vienybė“. Į šią uždarą erdvę įžengę lankytojai turėjo galimybę patyrinėti įvairias keleto ES valstybių narių – Estijos, Graikijos, Latvijos, Lietuvos ir Slovakijos – vietas ir kraštovaizdį ir pasigrožėti daugiau kaip dvylikos vaizdo kamerų projektuojamu bendru 360 laipsnių vaizdu. Estijos skaitmeninei plėtrai ir perspektyvoms parodyti skirta instaliacija buvo vienas iš EESRK suorganizuotų Estijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpio renginių. (ck)

Nauji leidiniai

EESRK pabrėžia savo indėlį į Bulgarijos pirmininkavimą

EESRK išleido brošiūrą, kurioje išsamiai išdėstė savo prioritetus Bulgarijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu. Brošiūrą galima atsisiųsti (čia)

EESRK naujienos

Europos pilietinės visuomenės apdovanojimas originalios verslininkystės ir kokybiško užimtumo puoselėtojams

2017 m. pilietinės visuomenės premija skirta Vokietijoje, Graikijoje, Belgijoje, Italijoje ir Ispanijoje vykdomoms iniciatyvoms.

14 000 EUR premija įteikta Vokietijoje įgyvendinamam projektui Discovering hands, kuriame aklos ir silpnaregės moterys, turinčios itin išvystytą lytėjimo juslę, mokomos nustatyti ankstyvos stadijos krūties vėžį. Dar keturios iniciatyvos, vykdomos Graikijoje, Belgijoje Italijoje ir Ispanijoje, apdovanotos po 9 000 EUR.

Su jaunimo radikalėjimu būtina kovoti ir politikos priemonėmis, ir visuomenės veiksmais

Pasak EESRK, nepaisant keleto kokybiškų iniciatyvų, vis dar nepakankamai dirbama siekiant padėti jaunimui išvengti pagundos pasiduoti smurtiniam ekstremizmui.

ES reikalinga visapusiška maisto politika

Perėjimui prie tvaresnių maisto sistemų esamos ES sistemos nepakanka. Kuo skubiau reikalinga visapusiška maisto politika, kad padidėtų su maistu susijusių politikos sričių darna, būtų atkurta maisto vertė ir užtikrintas veiksmingas JT darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas.

Europos piliečių saugumui itin svarbus ES masto bendradarbiavimas gynybos srityje

EESRK ragina ES valstybes nares aktyviau bendradarbiauti gynybos srityje ir pritaria Europos gynybos pramonės sektoriaus plėtros programos įgyvendinimui bei remia veiklą pradedantį Europos gynybos fondą, nes jie yra svarbūs veiksniai, skatinantys ne tik Europos ekonomiką, bet ir jos integraciją.

EESRK palankiai vertina naują profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros dokumentų rinkinį

Komisijos pasiūlyme dėl direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuri buvo nagrinėjama EESRK nuomonėje, pateikiama pirma Europos socialinių teisių ramsčio teisėkūros priemonė. Joje numatomos dešimties dienų trukmės tėvystės atostogos gimus vaikui, keturių mėnesių neperleidžiamos vaiko priežiūros atostogos ir penkių dienų per metus prižiūrinčiųjų asmenų atostogos, skirtos darbuotojams, kurie prižiūri sergančius arba priklausomus giminaičius.

Valstybės narės turėtų reglamentuoti naujas darbo formas

Skaitmeninimas lėmė svarbių pokyčių darbo rinkoje ir naujų formų darbą dirbantys asmenys dažnai neturi socialinio draudimo. Gruodžio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje EESRK ragina valstybes nares reglamentuoti naujas darbo formas ir užtikrinti, kad šie „nauji darbuotojai“ galėtų dalyvauti pensijų, sveikatos apsaugos ir nedarbo draudimo sistemose.

Kartu gyvenančių slaugytojų darbo sąlygos suteikia mažai garantijų, nors šių darbuotojų ir trūksta

EESRK vietos lygmeniu tiesiogiai susipažįsta su kartu gyvenančių slaugytojų sektoriumi Europoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) lapkričio 29 d. Londone surengė vieną pirmųjų „going local“ susitikimų, skirtų kartu gyvenančių slaugytojų darbo ateičiai Europoje, siekdamas ištyrinėti šių darbuotojų mažų garantijų darbo sąlygas.

ES būsima prekybos darbotvarkė turi būti suderinta su darnaus vystymosi tikslais

Peel - Quarez

Gruodžio mėn. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę Esminis prekybos ir investicijų vaidmuo siekiant darnaus vystymosi tikslų ir juos įgyvendinant (pranešėjas Jonathan Peel (Darbdavių gr., UK), bendrapranešėjis Christophe Quarez (Darbuotojų gr., FR)).

Pilietinė visuomenė ragina stiprinti socialines ir ekonomines teises Viduržemio jūros regione

Daugiau kaip 100 pilietinės visuomenės atstovų iš Viduržemio jūros sąjungai priklausančių šalių gruodžio 13–14 d. susitiko Madride aptarti regionui tenkančius iššūkius. 2017 m. Europos ir Viduržemio jūros regiono ekonomikos ir socialinių reikalų tarybų bei panašių institucijų aukščiausiojo lygio susitikime daugiausia dėmesio skirta ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms teisėms, socialinei apsaugai ir naujos kartos moterų teisėms Viduržemio jūros regione.

Bulgarijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpis – iššūkis ir galimybė

Image

Bulgarijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpis – iššūkis ir galimybė

parengė REX skyriaus pirmininkė Dilyana Slavova

Šiuo Europai itin sunkiu metu pirmininkavimą ES Tarybai pirmą kartą perima Bulgarija. Ši užduotis bus didelis politinis, administracinis ir diplomatinis išbandymas. Pirmininkaudama Bulgarija laikysis labai atsakingo požiūrio. Ji supranta, kad jos sprendimai bus labai svarbūs Europos ateičiai. Ji stengsis rasti tinkamą pusiausvyrą ir skatins siekti plataus masto konsensuso prioritetiniais klausimais. Bulgarijos požiūris į pirmininkavimą bus realistiškas ir pragmatiškas. Jos tikslas – su kiekviena šalimi parengti veiksmų planą, kuriame būtų nustatyti konkretūs žingsniai, tačiau nesuteikiama nerealių lūkesčių.

EESRK pradėjo veikti ES permainų platforma

EESRK pirmininkas Georges Dassis ir už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Violeta Bulc per lapkričio 27 d. EESRK Briuselyje surengtą svarbią konferenciją oficialiai paskelbė ES permainų platformos veiklos pradžią. Platformos tikslas – didinti moterų užimtumą ir lygias galimybes transporto sektoriuje.

EESRK rūmuose vyko romų įtraukties forumas

2017 m. lapkričio 27–28 d. EESRK rūmuose vyko 11-asis Europos romų įtraukties forumas, kurį surengė Europos Komisija. Pagrindinė jo tema buvo romų jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką.

Kokia vieta tenka kultūrai ateities Europoje? Europos paaugliai išsakys savo nuomonę Briuselyje

2018 m. kovo mėn. į Briuselį atvyks trisdešimt trijų mokyklų atstovai iš visos Europos ir ES institucijoms išsakys savo nuomonę apie kultūros vaidmenį ateities Europoje. Jie sutelks idėjas, diskutuos ir balsuos dėl trijų pasiūlymų, kuriuos Europos institucijos įtrauks į savo politikos formavimo procesą.

EESRK seminare tirtas ES pilietinės visuomenės vaidmuo globalizuotame komunikacijų pasaulyje

Lapkričio 24–25 d. Madride vyko 11-asis EESRK pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminaras tema ES globalizuotame komunikacijų pasaulyje.

Globalizacija, kaip ir komunikacija, yra išplitusi į visas sritis. Iš tikrųjų komunikacija ir komunikacijos technologijos yra globalizacijos varomoji jėga. Pasaulį aukštyn kojomis apvertė žiniasklaidos internacionalizavimas, pasaulinė žiniasklaidos rinka, kurioje dominuoja vos keletas TIT (technologijų, informatikos ir telekomunikacijų) tinklaveikos centrų, algoritmų naudojimas ir socialiniai tinklai.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2018 m. prioritetais siekiama užtikrinti, kad kuriant Europos ateitį piliečiams tektų pagrindinis vaidmuo

2017 m. lapkričio 13–14 d. EESRK biuras – Komiteto politinio valdymo organas – posėdžiavo Sofijoje (Bulgarija) ir nustatė 2018 m. EESRK politinius prioritetus. Šiais prioritetais bus remiamasi rengiant nuomones savo iniciatyva, kurias EESRK priims 2018 m. ir kurios papildys nuomones, rengiamas gavus konkrečius ES teisės aktų leidėjų prašymus.

Grupių naujienos

EESRK Įvairių interesų grupė aptaria Europos specialistų manifesto idėjas

EESRK Įvairių interesų grupė 2017 m. gruodžio 1 d. Kapitolijuje Romoje įvykusioje konferencijoje „Laisvosios profesijos – Europos vystymosi svertas. Europos specialistų manifestas“, kuri buvo surengta bendradarbiaujant su Bendru nuolatiniu specialistų asociacijų ir organų komitetu (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali ), oficialiai pristatė Europos specialistų manifestui skirtą planą.

Darbdaviai svarsto prekybos klausimus su Europos Komisijos nare Cecilia Malmström

Darbdaviai mano, kad verslo bendruomenei tenka itin svarbus vaidmuo skleidžiant pozityvią žinią apie prekybą ir aiškinant plataus užmojo prekybos politikos galimybes ir privalumus. Konkrečiai įmonės gali geriau apibūdinti praktinę prekybos susitarimų naudą. Tai buvo svarbiausia Darbdavių grupės narių perduota žinia už prekybą atsakingai Europos Komisijos narei Cecilia Malmström 2017 m. gruodžio 6 d. įvykusiame susitikime.

Europos socialinių teisių ramstis – Kas toliau?parengė EESRK Darbuotojų grupė

Darbuotojų grupė savo darbais nuolat siekia Europos socialinių teisių ramsčio tikslų. Neseniai priimtose EESRK nuomonėse, kurias parengė Darbuotojų grupės nariai, pateikiama praktinių pasiūlymų, kaip daryti pažangą kuriant socialinę Europą pagal šį ramstį.