Darbdavių grupė (I grupė)

Mūsų dėka verslininkų balsas girdimas visoje Europoje.

Darbdavių grupę (I grupę) sudaro verslininkai ir verslininkų asociacijų atstovai, dirbantys įvairiausiuose verslo sektoriuose – nuo pramonės iki mažmeninės prekybos, nuo žemės ūkio iki paslaugų – ir atstovaujantys visoms įmonėms – nuo MVĮ iki stambių įmonių. Mūsų nariai aktyviai veikia verslo pasaulyje ir visų ES valstybių įmonių realijas perteikia ES lygmeniui. Jie nuoširdžiai stengiasi savo patirtimi praturtinti Europos projektą.

Darbdavių grupės veikla grindžiama prioritetais, kurie atspindi pagrindinius Europos įmonių poreikius. Šie prioritetai yra reguliariai peržiūrimi siekiant atsižvelgti į besikeičiančią įmonių veiklos aplinką. Dabartiniai grupės prioritetai yra šie:

  • ES vertybių puoselėjimas
  • Ekonominio pagrindo stiprinimas
  • ES pirmavimo skaitmeninėje srityje užtikrinimas
  • Iniciatyvių klimato politikos veiksmų galimybių išnaudojimas

Darbdavių grupė bendromis jėgomis siekia Europos įmonėms sukurti tokią aplinką, kurioje jos galėtų plėsti veiklą ir klestėti.

Mes glaudžiai bendradarbiaujame su šešiomis didžiausiomis Europos verslo organizacijomis – BUSINESSEUROPE, COPA-COGECA, Eurochambres, EuroCommerce, SGI Europe ir UEAPME. Jos yra svarbios sąjungininkės keičiantis patirtimi ir užtikrinant, kad mūsų balsas būtų išgirstas. Be to, dažnai bendradarbiaujame su daugeliu kitų nacionalinio ir Europos lygmens institucijų ir verslo organizacijų.Prioritetai