Jaunimo veikla

This page is also available in

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas mano, kad Europos ateitis priklauso nuo jaunimo idėjų ir vaizduotės, ir yra įsipareigojęs užtikrinti jaunimo dalyvavimą atsižvelgiant į politinius prioritetus ir atliktą darbą.
Todėl Komitetas organizuoja įvairius renginius, skirtus Europos Sąjungos jauniems piliečiams. Tai suteikia jaunimui galimybę plėsti savo žinias, bet taip pat leidžia EESRK pasinaudoti jaunimo idėjomis ir semtis iš jų įkvėpimo.

Šiuo požiūriu EESRK ne tik palankiai įvertino 2022 m. paskelbimą Europos jaunimo metais, bet ir paragino parengti aiškius planus dėl institucijų įsipareigojimų prisidėti prie ES jaunimo strategijos įgyvendinimo, daugiausia dėmesio skiriant tam, kad būtų gauta apčiuopiamos naudos visiems jauniems europiečiams.  

Kviečiame susipažinti su kai kuriais svarbiausiais jaunimo projektais mūsų skiltyje „Jaunimo veikla“.Tavo Europa, tavo balsas! (YEYS)

Nuo 2010 m. kasmetinis renginys „Tavo Europa, tavo balsas! (YEYS) yra puiki proga suburti jaunus žmones, kad jie savo idėjomis, nuomonėmis ir vizijomis prisidėtų prie ES sprendimų priėmimo procesų.

Kiekvienais metais pasirenkamos temos, kurios yra labai svarbios ne tik jaunimo gyvenimui, bet ir visos Europos ateičiai. Šiais metais „Tavo Europa, tavo balsas“ vyko pavadinimu „Tiesa apie melą. Jaunimo kova su dezinformacija“.

Diagram</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

99 moksleiviai ir 44 mokytojai iš įvairių šalių keitėsi idėjomis, dalyvavo seminaruose ir diskutavo apie tai, kaip veiksmingiau kovoti su dezinformacija ir kaip geriau šviesti ne tik save, bet ir bendramokslius bei kitus.

Daugiau informacijos ČIA!


EESRK darbas teisėkūros srityje

EESRK ne tik propaguoja jaunimo dalyvavimą visoje savo su teisėkūra susijusioje veikloje, bet ir organizuoja renginius jaunimui. (Išsamesnė informacija apie EESRK nuomones). EESRK parengė nuomonę dėl Europos jaunimo metų, kurioje jis pabrėžia, kad svarbu bendradarbiauti su jaunimu ir jaunimo organizacijomis ir glaudžiai susieti šiuos metus su Europos jaunimo strategija, visų pirma su tarpsektoriniu jaunimo politikos aspektu.

EESRK taip pat neseniai parengė nuomonę savo iniciatyva „Kaip garantuoti deramą darbą jaunimui ir užtikrinti nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo įtrauktį tinkamai rengiant nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus“. Šioje nuomonėje raginama naudoti ekonomikos gaivinimo lėšas investicijoms į kokybiškų darbo vietų jaunimui kūrimą, daugiausia dėmesio skiriant neterminuotoms darbo sutartims ir deramoms darbo sąlygoms.

EESRK šiuo metu rengia nuomonę savo iniciatyva „ES jaunimo testas“, kuria siekiama sukurti poveikio jaunimui vertinimo priemonę, kuria ES galėtų naudotis siekdama užtikrinti, kad visi Europos pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų darytų teigiamą poveikį jaunimui.


Jaunimo apskritojo stalo diskusijos klimato ir tvarumo klausimais

Atsižvelgiant į priimtą EESRK nuomonę „Struktūruoto jaunimo dalyvavimo skatinimas ES sprendimų klimato ir tvarumo klausimais priėmimo procese“, 2021 m. liepos mėn. buvo pradėtos jaunimo apskritojo stalo diskusijos klimato ir tvarumo klausimais.

EESRK, bendradarbiaudamas su Europos jaunimo forumu, „Generation Climate Europe“ ir Europos Komisija, jaunimo apskritojo stalo susitikimus organizuoja ne rečiau kaip du kartus per metus Briuselyje. Kuo jie ypatingi? Jie suteikia galimybę jaunimui dalyvauti nuolatiniame, struktūriniame ir prasmingame dialoge su ES sprendimus priėmėjais.

Kiekviena jaunimo apskritojo stalo diskusija turi konkrečią temą, kuri aptariama maždaug 10-ies jaunimo atstovų ir už pasirinktą temą atsakingo Komisijos nario grupėje. Po kiekvieno renginio dalyviai parengia dokumento projektą, kuriame išdėsto keletą konkrečių politinių reikalavimų. Šis dokumentas pateikiamas dalyvavusiam Komisijos nariui, kuris per kitą mėnesį pateikia aiškų raštišką atsakymą į pasiūlymus.

Iki šiol įvyko šios dvi jaunimo apskritojo stalo diskusijos:

Jaunimo apskritojo stalo diskusija klimato ir tvarumo klausimais#1

Įžanginis renginys įvyko 2021 m. liepos 13 d. dalyvaujant Europos Komisijos vykdomajam pirmininkės pavaduotojui Fransui Timmermansui.

 

Jaunimo apskritojo stalo diskusija klimato ir tvarumo klausimais#2

Artėjant metų pabaigai, 2021 m. lapkričio 26 d. įvyko antroji Jaunimo apskritojo stalo diskusija klimato ir tvarumo klausimais, kurioje dalyvavo už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius.